Мит е, че затоплянето се дължи на вулканите или на слънцето. Често чуваме: "Климатът винаги се е променял, не е заради нас", но това е мит, коментира Апостол Дянков, старши експерт "Климат и енергия" в международната екологична организация WWF.

Слънцето и вулканите имат пренебрежимо влияние върху климата в сравнение с човешките въглеродни емисии, през последните 150. години. Вулканите емитират 100 пъти по-малко CO2 от човечеството, допълни той.

Реално климатът винаги се е променял, но резките промени винаги са били катастрофални за екосистемите и биосферата. Настоящите човешки промени са най-значимите от стотици хиляди, дори милиони години.

Учените са единодушни, че емисии от парникови газове и техните високи концентрации в атмосферата са причината за затоплянето, посочва последният Междуправителствен доклад за изменението на климата (IPCC).

През 2021 г. Междуправителственият панел по климатичните промени (IPCC) формулира консенсуса така: "Недвусмислено е, че човешкото влияние е затоплило, атмосферата, океана и земната повърхност. В резултат са настъпили мащабни и ускорени промени в атмосферата, океана, криосферата и биосферата". Наблюдаваните повишения в концентрацията на парникови газове (ПГ) от 1750 г. досега недвусмислено се дължат на човешките дейности."

2022 г. е ключова за климатичната наука, заради т.нар. AR 6 доклад, в който участват стотици учени от цял свят.

Връзката между концентрацията на въглероден двуокис в атмосферата и температурата на планетата е нелинейна, коментира Димитър Събев, Институт за икономически изследвания при БАН.

"Най-вредни за климата са онези, които призовават към забавяне на икономиката. За да се справим с вредите на икономическия растеж ни е нужен още повече растеж."

Климатът и икономиката са системи със сходна сложност. Дълго се натрупват фактори, докато системата премине в ново състояние, но трябва да знаем, че ръстът на БВП не е икономически растеж.

"Ако искаме по-висок БВП, нека просто се разведем и започнем да си плащаме за секса и готварските услуги на партньора си."

Но това е далеч от икономически растеж, смята Димитър Събев.

3e-news.net