Пазарите от двете страни на Атлантическия океан - в Западна Европа и САЩ, включетелно и на Българската фондова борда (БФБ), отчетоха една нестабилна седмица, в която големите инвеститори на западноевропейските фондови борси и на "Уорстрийт" в Ню Йорк оценяваха плановете на Федералниярезервна САЩ (Фед) и на Европейската централна банка (ЕЦБ) за затягане на паричната политика и новините от Украйна. Двете банки -регулатори на САЩ и на еврозоната публикуваха отчетите си за мартенските заседания през отминаващата седмица. Както се очертава, Фед със сигурност и ЕЦБ с много голяма вероятност ще увеличат основната си лихва за пръв път след пандемията, а това означава поскъпване на кредитирането, което ще рефлектира върху пазарите на акции.

Липсата на някаква ясна перспектива за разрешаване на военния конфликт между Русия и Украйна също притиска фондовите пазари, които понасят щети и от галопиращата инфлация, най-вече заради нарастващите цени на петрола, природния газ и електроенергията.

И ако трите основни индекса на Нюйоркската борса приключиха на червено, то седмичната равносметка за пазарите на акции в Западна Европа е паритет - колкото са печелившите национални индекси на "сините чипове", толкова са и губещите: с най-голям седмичен ръст завърши британският FTSE 100 (+1.75%), следван от IBEX 35 (+1.21%) и общият Stoxx 600 (+0.57%). С понижения приключиха седмицата френският САС 40 (-2.20%), следван от италианския FTSE MIB (-1.57%) и германския DAX (-1.13%).

На "Уолстрийт" с най-голяма седмична загуба е технологичният Nasdaq (-3.86%), следван от широкия S&P 500 (-1.26%) и индустриалния Dow Jones (-0.27%).

След четири поредни седмици на повишения през отминалите пет работни дни (4 - 8 април) три от индексите на БФБ завършиха със седмични спадове и само имотният приключи на зелена територия. Така беше прекъсната най-дългата серия от непрекъснати печалби на индексите на БФБ от началото на настоящата година.

Най-голям е спадът на широкия BG BX40 (-1.27%), следван от измерителя на българките "сини чипове" SOFIX (-1.19%) и равно претегления BG TR30 (-0.63%), а единствен имотния BG REIT е с ръст (+0.70%). Седмица преди това най-голямо повишение регистрира SOFIX (+4.03%), следван от BG BX40 (+3.37%), равно претегления BG TR30 (+3.31%) и имотния BG REIT (+2.60%).

От 21 до 25 март нарастването на четирите измерителя е съответно: BG TR30 (+2.26%), следван от SOFIX (+1.42%), BG BX40 (+1.28%), (+0.19%). Преди това (14-18 март) повишението беше: SOFIX (+3.91%), BG BX40 (+3.31%), BG TR30 (+2.97%) и BG REIT (+1.98%). В зелената зона бяха четирите индекса и през втората седмица на март (7-11): с най-голям седмичен ръст BG TR30 (+1.95%), следван от BG BX40 (+1.47%), BG REIT (+1.58%) и SOFIX (+0.85%).

В първата непълна седмицата на миналия месец (28 февруари - 4 март) и четирите индекса бяха на минус, като най-голям беше седмичният спад наSOFIX (-5.40%), следван от BGTR 30 (-3.79%), BGBX 40 (-3.77%) и BG REIT (-0.46%).

Отминалият март е най-печеливш месец за БФБ

от началото на годината, тъй като до 31 марти четирите индекса са на печалба: SOFIX (+5.30%), BG BX40 (+5.84%), BG REIT (+6.07%) и BG TR30 (+6.93%).От началото на годината до 8 април равносметката показва, че само SOFIX е на загуба (-1.28%). С най-висок ръст е BG REIT (+8.07%), следван от RG TR30 (+7.88%) и BGBX 40 (+0.79%).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (4 - 8 април) показва, както вече посочихме, че три от индексите са на загуба и само един на печалба:

- при SOFIX е регистриранопонижение с 1.19%, спрямо повишение с 4.03%в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 10 592 079 акции за 25 228 179 лева, спрямо 4 465 666 лева седмица по-рано, като на 4 април сама за един ден са реализирани сделки с 10 172 695 акции за 23 780 732лева;

- при BGBX 40 е отчетено най-голямо понижение с 1.27%, спрямо повишение с 3.37% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 11 416 596акции за 26 776 069, спрямо 11 059 208 леваседмица по-рано, като на 4 април са реализирани сделки с 10 221 815 акции за 24 020 189 лева;

- при BGTR 30 е регистриранспад с 0.63%, след като в предходната седмица беше отчетено повишение от 3.31%, след като в предходната седмица беше отчетено повишение с 2.26%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 10 851 493 акции за 34 795 793 лева, в сравнение с 11 263 416 леваседмица по рано;

- имотният BG REIT единствен е с повишение от 0.70%, след като в предходната седмица регистрира най-слаб ръст с 2.60%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 198 444 акции за 550 001 лева, спрямо 2 759 262 леваседмица по-рано.

След като три от четирите индекса са на загуба,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 94% за губещите към 3% за печелившите и 3 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на губещите: при емисиите (49% за губещите към 37% за печелившите и 14 на сто без промяна), при обемите обороти (49% за губещите към 6% за печелившите и 45 на сто без промяна) и при сделките (66% за губещите към 28% за печелившите и 6 на сто без промяна).

БФБ отчете много висок оборот

за четвърта поредна седмица при реализирани 1 671 сделки с 12 052 748 лота за 53 712 803 лева, спрямо 4 420 сделки с 6 550 190 акции за 16 585352 леваили с 2 749 сделки по-малко, но с 5 502 558 лота и 37 127 451 лева повече.

Със сделки за над 200 000 лева завършиха11 дружества, в сравнение с 16 в предходната седмица. Най-голям седмичен оборот регистрира Еврохолд България АД (EUBG) с 9 сделки с акции за 23 408 341 лева, следван от емисията нефинансови облигации на Еврохолд България АД (EUBB) с 9 сделки с дългови книжа за 15 157 450 лева, Синтетика АД (SYN) с 13 сделки с акции за 8 395 290 лева, Делта кредит АДСИЦ - София (DLCB) с 6 сделки с облигации за 2 000 000 лева, Агрия Груп Холдинг АД (AGH) със 142 сделки с акции за 661 134 лева, АдвансТерафонд АДСИЦ (ATER) със 123 сделки за 365 277 лева, М+С хидравлик АД (MSH) с 14 сделки за 294 788 лева, Сирма Груп Холдинг АД (SGH) с 64 сделки за 292 937 лева, Алтерко АД (A4L) със 76 сделки за 277 829 лева, БългерианЕъруейз Груп ЕАД (B3GA) с една сделка с облигации за 261 560 лева, Химимпорт АД (CHIM) със 135 сделки за 204 514, Порт флот-Бургас АД (PFB) с 2 сделки за 200 430 лева.

Прави впечатление, че сред най-оборотните емисии за седма поредна седмица попада Агрия Груп Холдинг АД (AGH), докато АдвансТерафонд АДСИЦ (ATER), Сирма Груп Холдинг АД (SGH), Алтерко АД (A4L) и Химимпорт АД (CHIM) - за втора поредна седмица.

Освен това, 4 дружества са реализирали сделки за над 1 млн. лева, а 11-те най-оборотни емисии с общо 51 518 550леваформират 95.91% от седмичния оборот на БФБ.

71.80% отседмичния оборот е реализиран от ЕврохолдБългария

За отбелязване е, че с двете си емисии - акции и облигации, Еврохолд България АДс общо 38 565 791 лева реализира 71.80% от седмичния оборот на БФБ. Това най-вероятно се дължи на преструктурирането на дяловото участие в холдинга, когато се осъществяват сделки с големи обеми. Само на 4 април са реализирани сделки с 10 000 000 акции за 23 400 000 лева, а на следващия ден, 5 април, със 7 750 облигации за 15 157 450 лева от емисията нефинансови облигации на холдинга (EUBB). Кой или кои са притежателите на новите дялове ще стане ясно след регистрацията в Централен депозитар, което най-вероятно ще бъде извършено в законовия срок, и предстои неговото публикуване.

Има и още една много важна информация, свързана с дъщерната компания на холдинга. Енергийният подхолдингEasternEuropean Electric Company B.V. (EEEC), създаден за сделката с ЧЕЗ и регистриран в Нидерландия, внесе за разглеждане в Комисията за финансов надзор (КФН) търгови предложениякъм миноритарни акционери за изкупуване на техните дялове в двете публични енергийни дружества - ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро. По този начин Еврохолд ще придобие на 100% двете енергийни дружества, след което ще ги свали от борсата.

Към6 април, дататанарегистрациянатърговитепредложения EEEC притежава 98.93% откапиталана "ЧЕЗ Разпределение" АД и 96.92% откапиталана "ЧЕЗ ЕлектроБългария" АД. Запритежаванитеотминоритарнитеакционери в ЧЕЗ Разпределение 20 581 брояакции EEEC предлагацена в размерна 300,29лв. за еднаакция(над пазарната, която към 8 април е 288.000 лв./брой) илиобщоблизо 6.2 млн. лв. Предложенатанаминоритарнитеакционери в ЧЕЗ Електроценанаакция е в размерна 28 158,30лв. за акция (под пазарната, която към 8 април е 30 000.000 лв./брой) илиобщомалконад 4.3 млн. лв. за 154 акции. Предложениетозавсичкиостатъчнитедялове в дветедружества е приблизително 10.5 млн.лв. (5.4 млн. евро).

Топ 5 на най-печелившите акции

- германската BayerischeMotorenWerke AG (BMW) e начело на групата на най-печелившите емисии с ръст от 35.53% и седмичен оборот от 15 322 евро при последна цена от 110.00 евро;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с повишение от 12.66% и седмичен оборот от 65 241 лева, при последна цена от 8.900 лв./акция и пазарна капитализация от 27 035 824 лева;

- ФеърПлейПропъртис АДСИЦ (FPP) е с нарастване от 10.29% и седмичен оборот от 12 841 лева, при последна цена от 0.750 лв./акция и пазарна капитализация от 34 234 050 лева;

- ДронамиксКепитъл АД (DRON) е с ръст от 7.10% и седмичен оборот от 35 972 лева, при последна цена от 1.960 лв./акция и пазарна капитализация от 10 454 799 лева;

- Монбат АД (MONB) е с повишение от 4.55% и седмичен оборот от 20 280 лева, при последна цена от 5.750лв./акция и пазарна капитализация от 224 250 000 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- Софарма АД /варанти/ (SFAW) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 14.97% и седмичен оборот от 17 694 лв./брой, след като в предходната седмица беше начело на групата на най-печелившите емисии с ръст от 29.92%, при последна цена от 0.406 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 18 239 933 лева от 21 070 267 лева в предходната седмица на емисията с варанти на фармацевтичната компания;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с понижение от 8.50% и седмичен оборот от 52 104 лева, при последна цена от 1.400 лв./брой и пазарна капитализация от 177 981 958 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) е със загуба от 5.88% и седмичен оборот от 23 408 341 лева, при последна цена от 2.240 лв./брой и пазарна капитализация от 583 520 000 лева;

- Проучване и добив на нефт и газ АД (NGAZ) е със спад от 4.02% и седмичен оборот от 28 423 лева, след като в предходната седмица беше сред най-печелившите емисии с повишение от 28.74%, при последна цена от 4.300 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 52 580 667 лева от 54 781 718 лева седмица по-рано;

- ИлевънКепитъл АД (11C) с понижение от 3.33% и седмичен оборот от 137 004 лева, при последна цена от 17.400 лв./брой и пазарна капитализация от 40 046 587 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетинитена БФБ истатистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструментина БФБ и други борси по света.

Купи билет