Към момента в процес на сертифициране по Закона за насърчаване на инвестициите са 39 проекта на стойност около 3 млрд. лв. Чрез тях се очаква да бъдат разкрити близо 5200 нови работни места. Проектите са предимно в секторите ИТ, здравеопазване, производство, складиране. Това обяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева в предаването "Здравей, България" на НОВА ТВ.

Министърът посочи, че с екипа си работи за превръщането на България в дестинация за високотехнологични инвестиции с висока добавена стойност. "Нашата цел е да ребрандираме България като добра дестинация за инвестиции, в която инвеститорите се чувстват спокойни, уверени и тук развиват научната си и развойна дейност, а не да бъдем дестинация, която да осигурява евтина работна ръка. За да се случи това, трябва да изработим новия модел и да поставим на преден план този вид компании, продукти и услуги, които са отличаващи и които създават висока добавена стойност", обясни министърът на иновациите и растежа.

От началото на годината са издадени 13 сертификата с размер на инвестициите за близо 190 млн. лв., с които ще се разкрият 850 нови работни места. Те са основно от преработваща промишленост и са в областите Бургас, Търговище, Видин, Свищов, Хасково и други. Министърът на иновациите и растежа посочи, че заради липсата на редовно правителство, устойчиви и дългосрочни мерки има застой на инвестициите, но вече се вижда сериозен интерес от държави в Европа и извън ЕС.

"Имаме основание да изведем на преден план потенциала, свързан с научно-развойна дейност, която е в основата на съвременното поколение иновации", каза още министър Стойчева.

Министър Стойчева подчерта, че Министерството на иновациите и растежа разполага със значителен финансов ресурс от 6,1 млрд. лв., които в рамките на програмния период до 2027 г. да бъдат предоставени на микро-, малки, средни предприятия, за да развиват капацитета си, да разработват и внедряват иновации, както и да си взаимодействат с научно-изследователски организации. Като пример министърът съобщи, че до дни ще бъде отворена за кандидатстване и последната процедура по Плана за възстановяване и устойчивост - "Кръгова икономика". По нея микро-, малки, средни и големи фирми ще имат достъп до 180 млн. лв. за прехода им към кръгова икономика.

Относно темата за изкуствения интелект, министърът подчерта, че е важно хората да бъдат образовани и запознати с предимствата и възможностите, които новите технологии дават. "Естествено е хората да се притесняват от изкуствения интелект. Но е важно да подчертаем, че изкуственият интелект има своето естествено присъствие и все повече ще навлиза в нашия живот. Това е естественото развитие на технологиите. Нашето министерство, заедно с други министерства, ще организира конференция, която да предостави познанието и да представи възможностите за инвестиция и предимствата в използването изкуствения интелект като технология за обществото и за всеки един от нас", каза Стойчева.