През 2020 г. сме ремонтирали пътища с дължина близо две магистрали като "Тракия", каза в интервю за БТА министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и допълни, че големите инфраструктурни проекти ще бъдат двигатели на строителството през 2021 г. Според нея се очаква увеличение на строителната продукция, което ще компенсира спада, отчетен в някои сфери от НСИ през последните месеци.

През 2021 г. се очаква да започне и новата програма за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд по Плана за възстановяване и устойчивост на България, което също ще осигури работа на десетки малки и средни фирми и ще даде заетост и доходи за хиляди хора. "Очакванията ни са още в началото на следващата година да разполагаме с достатъчна степен на готовност за стартиране на програмата", заяви министър Аврамова.

Според нея като последствие от пандемията е възможно през 2021 г. да има намаление в строителството на офис сгради за сметка на складовите площи и логистичните бази. Малко по-неблагоприятна ще е ситуацията при жилищното строителство, защото в условията на икономическа криза и несигурност хората са по-предпазливи при взимането на ипотечни кредити, което ще сложи негативен отпечатък върху този строителен сегмент, каза министър Аврамова, но напомни, че много жилищни сгради бяха започнати през 2020 г. и предстои да бъдат завършени. Така че картината ще е пъстра. Но едно е сигурно - в България много ще се строи през 2021 г., каза министърът.

Тя посочи, че през 2021 г. ще продължи изпълнението на всички големи инфраструктурни проекти, като топ приоритет е магистрала "Хемус", както и аутобаните "Струма" и "Европа", Околовръстното на София и пътят Видин-Ботевград, магистралата Русе-Велико Търново.

Догодина ще продължи и грижата за пътищата, а в бюджета на МРРБ за 2021 г. са заложени близо 111 млн.лв. повече за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа, сумата за основни ремонти и изграждане, и свързаните с тях отчуждителни процедури е 441 млн.лв., каза министър Аврамова. Близо 262,2 млн лв. се предвижда да бъдат инвестирани в укрепване на пътни участъци, засегнати от геодинамични процеси. През т.г. са ремонтирани общо 618 км републикански пътища, 58 км са на финален етап, което прави близо две магистрали като "Тракия", заяви министърът.

Според министър Аврамова най-голямото предизвикателство през 2021 г. ще бъде стартът на новата Програма за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд, която ще обхване не само жилищните, но и публичните и промишлените сгради. В представения вариант на програмата са предвидени 2,5 млрд.лв., като най-големият ресурс - 1,7 млрд.лв., ще бъде насочен към санирането на жилища. "Завършващата в момента Национална програма за енергийна ефективност не може да бъде сведена до "обличане в стиропор" - подобно твърдение от страна на критиците ни просто не е коректно. В новата програма ще може да се инвестира и в съвременни технологии и възобновяеми енергийни източници", напомни министърът. Тя изтъкна още, че за първи път ще се финансират и еднофамилните жилищни сгради. Предвидената в първоначалния разчет безвъзмездна помощ за публични сгради е 417 млн.лв., а за промишлените - над 282 млн.лв. Финансирането може да бъде както грантово, така и комбинирано с финансови инструменти.

През 2021 г. ще се работи с голям размах и за модернизация на ВиК сектора, каза министърът. Очаква се 15-те консолидирани ВиК оператора да финализират обществените си поръчки за избор на изпълнители и да започнат работа на терен по проектите, финансирани от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Очаква се да бъдат изградени и 11 пречиствателни станции за отпадъчни води и три за питейни.

Отделно в МРРБ постоянно постъпват проектни предложения от местните власти за отделни ВиК обекти. Към момента подадените от общините искания за финансиране на проекти, свързани с водоснабдителна инфраструктура, са на стойност над 938 млн.лв. без ДДС. Трудно е да се отговори на всички очаквания в най-кратко време, но разчитаме на ВиК холдинга да приоритизира проектите, коментира министър Аврамова и допълни, че ВиК дружества ще бъдат активно ангажирани в процеса на подбор и изпълнение на обектите. Има идеи холдингът да подпомогне ВиК операторите за реализация на енергоспестяващи мерки, както и на проекти за оползотворяване на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води.