С минимална работна заплата от 332 евро през 2021 г. България е на дъното на Европейския съюз. Как обаче изглежда съпоставката с нашите съседи, част от които не са членове на Общността?

Безспорен лидер с най-високата заплата в региона е Словения, където минималнoто заплащане на труда е в размер на 1024 евро. На другия полюс е Турция, където девалвацията на турската лира стопи минималното възнаграждение на труда до еквивалент от 229 евро според сегашния валутен курс. По-ниски от българската са и минималните заплати в Албания, където работещите взимат за труда си най-малко 244 евро, и в Черна гора, където минималната брутна заплата е 331 евро, показват актуални данни на Евростат.

Следва по-подробна справка по държави за размера на минималните трудови възнаграждения на Балканите:

ТУРЦИЯ е страната, където изражението в евро на минималната заплата в последните години се понижи най-драстично. През 2016 г. трудещите се в страната получаваха минимално брутно възнаграждение от 519 евро, докато в момента минималната заплата от 3600 турски лири възлиза едва на 229 евро /347 евро според статистиката на Евростат за второто полугодие на 2021 г., бел.ред/. Чисто турците взимат между 2826 турски лири /171 евро по курса на деня/ и 3014 турски лири /182 евро/ в зависимост от семейното си положение, но текат преговори за увеличаване на минималната нетна заплата догодина до 3500-4000 лири /212-242 евро/. Под въздействие на огромната девалвация на турската лира, която от началото на годината загуби над 40 процента от стойността си, минималната заплата се промени съществено и само през последната година, съизмерена в европейска валута. През януари т.г. 3600 турски лири са се равнявали на приблизително 400 евро.

Нещата стоят по-добре по отношение на покупателната способност. При отчитане на разликата в равнищата на цените минималната заплата в Турция е равностойна на 1040 евро в сравнение с 596 евро в България, 587 евро в Черна гора, 422 евро в Албания, показват данните на Евростат за минималните заплати, изразени в паритети на покупателната способност.

Потребителската кошница на работещите на минимална заплата обаче се е свила през последната година - към октомври броят на хлябовете, които е можело да се купят с минималното възнаграждение е намалял на 332, т.е. с 65 броя в сравнение с януари. При макароните намалението е със 109 пакета, при доматите с 80 кг, при пилешкото с 44 кг, при сиренето с 19 кг, показват данни на Турския статистически институт, цитирани от опозицията.

С минимална брутна заплата от 331 евро ЧЕРНА ГОРА също е под България в класацията на балканските страни. Минималната заплата в страната не е променяна от 2019 г., но правителството съобщи, че планира да я увеличи догодина. Според плановете нетната минимална заплата през 2022 г. следва да се повиши на 450 евро от 250 сега.

В АЛБАНИЯ минималната брутна работна заплата се изчислява на 244 евро (около 214 евро нетна заплата). Преди дни президентът на Албания Илир Мета върна в парламента за преразглеждане бюджета за 2022 г., изтъквайки сред причините факта, че той не осигурява допълнителна икономическа помощ за над 258 000 граждани, които живеят с 0,7 долара дневно. В бюджета е планирано минималната заплата в Албания да се увеличи на 32 000 леки /262 евро/.

В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ работещите взимат минимум 359 евро брутно на месец. Синдикатите настояват минималната заплата да бъде увеличена до най-малкото 60 процента от средната в страната или 18 000 денара /293 евро чисто/, а всички останали заплати да растат стъпаловидно в съответствие с колективните договори. За увеличение на минималната работна заплата неотдавна заговори и министърът на икономиката Кресник Бектеши, който обяви, че тя ще нарасне на 18 000 денара.

Минималната заплата в страната бе въведена през януари 2012 година от ВМРО-ДПМНЕ и тогава възлизаше на 8050 денара, освен за текстилната и кожарската индустрия - сектори, в които тази сума бе достигната едва през 2015 г. Последната законово утвърдена минимална заплата бе приета през 2019 г., когато тя бе определена на сума от 14 500 денара нетно, но с актуализирането на доходите с разходите за живот тя достигна 15 401 денара /250,5 евро нетно/.

В СЪРБИЯ, където брутната заплата е 366 евро, работещите на минимална заплата получават чисто 32 000 динара /273 евро/ - сума, която покрива 81,5 процента от потребителската кошница. От минимална заплата в Сърбия се издържат около 350 000 души, но според синдикатите хората, живеещи на минимална заплата в страната, вероятно са два пъти повече. Според официалните данни те са около 15 процента от всички работещи.

Очаква се през следващата година минималната нетна работна заплата в Сърбия да се увеличи с 9,4 процента и да надхвърли 35 012 динара /почти 300 евро/. Министърът на финансите Синиша Мали заяви, че според плана "Сърбия 2025" минималната заплата ще се изравни с цената на минималната потребителска кошница до края на 2023 година.

Изчисления на Съюза на независимите синдикати показват, че с предложеното увеличение тричленно семейство ще може месечно да отделя за храна по 530 динара дневно /4,5 евро/.

В ХЪРВАТИЯ, която планира да приеме еврото на 1 януари 2023 г., минималната брутна заплата е от 567 евро. Чисто хърватите са получавали през 2021 г. 425,5 евро и се очаква минималната нетна заплата да бъде увеличена от 1 януари догодина на 500 евро.

В РУМЪНИЯ минималното брутно трудово възнаграждение е в размер на 2300 леи /464 евро по курса на деня или 467 евро в статистиката на Евростат за второто полугодие/. Чисто румънците, които имат образование и една година трудов стаж, взимат минимално възнаграждение от 1413 леи за труда си, т.е. 286 евро. Това е достатъчно, за да се купят двеста и осемдесет хляба, 70 кг свинско, 706 кг картофи или 47 кг сирене. Ако лицето няма образование, нетната заплата пада на 1386 леи /280 евро/. Такава получават близо 1,3 милиона души от общо около 5,6 милиона трудещи се.

За достоен живот всеки румънец се нуждае от 2818 леи (569 евро) месечно, изчисляват синдикални и неправителствени организации. За храна отиват 516 леи (104 евро), за облекло - 206 леи (41 евро), за режийни разходи - 230 леи (46 евро), изчисляват от Гражданското движение "Деклик". Месечните разходи на едно семейство с две деца възлизат на 7278 леи (1470 евро).

Бедността сред работещите в Румъния е 15 процента, докато средното европейско ниво на бедност сред трудещите се е около 8,2 на сто, признават официални представители на румънското правителство.

Новото широко коалиционно правителство планира минималната брутна работна заплата да нарасне от 1 януари 2022 г. на 2550 леи (515 евро). От увеличението от 250 леи брутно, до хората реално ще достигнат 138 леи (близо 28 евро).

В ГЪРЦИЯ минималното възнаграждение в било 758 евро брутно през 2021 г. От първи януари догодина обаче гърците ще взимат минимум 663 евро нетно /спрямо 650 сега/ след влизащото в сила увеличение на минималната нетна заплата с 2 процента. Като се има предвид обаче, че заради великденските и коледните надбавки в Гърция работещите взимат 14 работни заплати годишно, това прави минимална заплата фактически от 773 евро месечно. Освен това най-ниската ставка на минималната заплата в страната се прилага само за новонаетите лица без трудов стаж, докато има таблица, според която се изчислява размерът й в зависимост от годините, които служителят е работил, както и според семейното му положение. В резултат минималната заплата за работещите, които имат семейство и по-голям трудов стаж, може да се увеличи с до 195 евро, като в най-високата категория - за семейни служители с над 9 години трудов стаж достига до 928,20 евро. Най-ниската часова ставка от началото на новата година ще бъде 29,62 евро.

Дефлацията през миналата година, както и намаляването на осигурителните вноски, увеличи покупателната способност на заетите на минимална работна заплата с около 250 евро годишно по изчисления на гръцкото министерство на труда, но увеличаващата се инфлация застрашава да преобърне това положение. През ноември инфлацията в Гърция по данни на Евростат достигна до 4,3 процента - доста над планираното увеличение на минималната работна заплата.

Сред общо 21 страни членки на ЕС, в които има регламентирана минимална заплата, Гърция се намира в средата на класирането по отношение на размера й. Тя е на 11-о място що се отнася до номиналната стойност на минималната заплата и на 13-о място по отношение на покупателната й способност.

СЛОВЕНИЯ е на челно място сред балканските държави по размер на минималното брутно възнаграждение на труда. В страната, която прие еврото през 2007 г., минималната брутна работна заплата е 1024 евро. Тази сума покрива 120 процента от минималните разходи за живот.