"Въгледобивната мина в гр. Бобов Дол е поредното дружество, чиито ръководители публично обявиха своето огромно възмущение от начина, по който се планира предварително и без одобрение от Европа да бъдат разпределени парите по териториалните планове за справедлив преход на няколко фирми", заяви Явор Анастасов от ръководството на Мини Бобов дол.

"Не мога да повярвам, че властимащите са готови да ликвидират българския въгледобив и повечето въглищни централи без въобще да обмислят последиците от това нелогично решение. Ние, миньорите от Бобов дол подкрепяме напълно всички колеги енергетици и ще се борим до край за бъдещето на българската енергетика и за запазване на работещи на всички енергийни дружества", посочи Атанасов.

От дружеството ще се включат във всякакви протестни действия, както и в блокирания на важни пътни артерии, ако се стигне до подобни.

"Недопустимо е в една правова страна, член на Европейския съюз, държавниците да определят без конкурс кой ще получи финансиране и то безвъзмездно, което идва от Европа, а не от държавния бюджет. За получаването на подобен тип финансиране е необходимо на първо място да се определят засегнатите страни и приоритетно да се гарантират средства за тяхната енергийна трансформация спрямо европейските изисквания", каза Явор Анастасов.

Ръководителят от мините в Бобов дол заяви, че териториалните планове за справедлив преход на Европейския съюз са създадени с цел най-засегнатите от енергийния преход в т.ч. въглищни мини и въглищни централи, да получат европейско финансиране, с което да извършат инвестиции за промяна на горивния микс и постепенно отказване от въглищата, а ако останат средства - да се финансират проекти на нови компании.

"Така е в целия Европейски съюз. Правилният път за мен е след постепенно изчерпване на залежите от въглища, да се инвестира в тяхната рекултивация и при възможност освободените неплодородни територии да се превърнат в соларни паркове или да бъдат инсталирани други енергийни съоръжения, които да допълват работата на базовите енергийни мощности. Българският въгледобив не е единствено Мини Марица Изток! Всички миньори и енергетици в страната се надяваме държавата да обърне внимание и на бъдещето на заетите в нашите дружества!", каза още Явор Анастасов.