Министерството на финансите публикува списък на договорите на стойност над 1 млн. лв., сключени от публични предприятия с доставчици на строителство, стоки и услуги за периода 01.01.2019 г. - 30.04.2021 година. Това съобщи МФ, като аргументира разкриването на информацията "с оглед големия обществен интерес".

Общата сума на договорите, сключени след проведена обществена поръчка, е 11,505 млрд. лв. без ДДС, а на договорите, сключени без обществена поръчка, чрез т.нар. "ин хаус" възлагане е 8,087 млрд. лв. без ДДС, отбеляза МФ.

В общите суми не са включени договори, които са с прогнозни цени, както и рамкови договори, чиито цени се определят с приемо-предавателен протокол. Според анализа на разходите на публичните предприятия, извършен от Министерството на финансите и представен на Втория обществен съвет към министъра на финансите, посветен на капиталовите разходи на държавата, общата сума на договорите, сключени от държавните предприятия за този период, са на стойност над 20 млрд. лв., като от тях 11,7 млрд. лв. са сключени с обществени поръчки, а 8,6 млрд. лв. - без обществени поръчки, като в сумите са включени и рамковите договори и тези по прогнозни цени, се казва в съобщението.

В списъка са повече от 2000 записа с дружества, възлагали дейности с или без обществени поръчки. На практика всички публични предприятия.

Най-много са възлаганията от енергийните дружества, болниците, горските предприятия, Държавна консолидационна кампания, Монтажи ЕАД, Студентски столове и общежития, ДП Фонд затворно дело.

Но възлаганията от страна на Автомагистрали, без обществена поръчка, са трудно преброими.

В списъка са също транспортни фирми, ВиК дружества, Терем, Кинтекс.