Министерството на финансите (МФ) съобщи, че медийните твърдения, според които през юни 2023 г. министерството е приело промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) под влияние на външно становище, са некоректни. 

Най-общо, става дума за становище на "Интелигентни трафик системи" (ИТС) АД против промени в ЗОП (виж по-долу). Дружеството е поискало от Министерството на финансите да не включва доставчиците на електронни услуги за пътно таксуване в изискването за обществени поръчки.

В свое съобщение МФ представя фактите

1. Според Директива (ЕС/2019/520) на Европейския съвет, договорите с доставчици на електронни услуги за пътно таксуване (вкл. винетки) нямат характеристики на обществена поръчка - те се сключват при еднакви публично оповестени общи условия и цени, всеки може да кандидатства и да получи право на доставчик.

Директивата на Европейския съвет е транспонирана в българското законодателство в Закона за пътищата през 2019 г. В изпълнение на този закон Агенция "Пътна инфраструктура" сключва договори с доставчици на електронни услуги за пътно таксуване (вкл. винетки) без да прилага правилата на Закона за обществените поръчки.

2. През юни 2023 г. МФ предлага промяна в ЗОП във връзка с изискванията по второто плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Предлага се да се премахнат всички изключения от ЗОП, за които така или иначе не се провеждат търгове по различни закони. Освен договорите по Закона за пътищата, предложените промени засягат и търговете на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) за медицински изделия, продукти и апарати и др., които се плащат по пътеки и са предвидени в съответните специализирани закони.

3. В хода на общественото обсъждане са постъпили възражения срещу премахването на изключението както за винетките, така и за търговете на НЗОК и други договори. Конкретно за винетките в становището си "Интелигентни трафик системи" АД иска изрично да има записано изключение за този вид договори в ЗОП, независимо че то не е необходимо. Подобно искане с широко медийно отразяване направиха и от Българския лекарски съюз (БЛС) за пътеките на НЗОК.

4. Министерството на финансите (прилага таблица) е изразило становище, че тези договори нямат характеристики на обществена поръчка. Затова няма значение дали министерството формално ще приеме, или отхвърли мотивите на "Интелигентни трафик системи" АД - договорите така или иначе са извън приложното поле на ЗОП.

5. Изключенията, предвидени в директивите, са изчерпателно определени и не се допуска въвеждането на други. Тъй като това са изключения, които съществуват в закона, а не са нови, възраженията са приети по принцип, като е оставено да се консултират с ЕК. Финалният вариант на промените в ЗОП е съгласуван с ЕК като задължение по НПВУ преди да бъде внесен в Министерския съвет и парламента.

Законовото предложение 

Емилия Милчева коментира в "Дойче веле", че по закон доставчиците на електронни услуги за пътно поддържане се избират от управителния съвет на АПИ, не участват в процедури за обществени поръчки, управата на АПИ решава дали отговарят на определени критерии и подписва контракти с избраните. 

Миналото лято Министерството на финансите публикува на портала за обществени консултации законопроект за промени на ЗОП, който предвиждаше значителни изменения на някои режими - заради необходимо съответствие с европейски директиви. Едното от тях е отдавна изисквано от Брюксел - частните болници да провеждат обществени поръчки като държавните, НЗОК да прави централизирани търгове за онколекарства, а не всяко лечебно заведение да решава за себе си. Становищата по тези и други промени са отразени и в Справката от общественото обсъждане на законопроекта, и в пленарна зала, която ги отхвърли с гласовете на ГЕРБ, ДПС, "Възраждане" и ИТН, припомня Милчева.

Но Справката отразява и становище от края на юни м.г., адресирано до МФ и подписано от собственика и управител на ИТС Станислава Арнаудова, с което се противопоставя на предвидената отмяна на чл.14, ал. 9 от действащия ЗОП. (Авторът Емилия Милчев обвързва темата с нашумелия имотен скандал, в който са замесени Асен Василев и Даниел Лорер от ПП: бивша фирма на Василев продала имоти на ИТС; Арнаудова пък купила имот на Лорер по-късно. Твърди се, че споменатите лица не са се познавали.) Тоест, Арнаудова иска да се запази текста, с който се "определя като изключение от приложното поле на Закона за обществените поръчки сключването на договорите между АПИ с доставчици на електронни услуги за пътно таксуване", пише Емилия Милчева.

Арнаудова не е съгласна с мотивите на вносителите, че това изключение е "казуистичен подход, който е в разрез с уредбата на изключенията в приложимите директиви", цитира Емилия Милчева. Срещу направеното от Арнаудова предложение, на стр. 51 в справката пише: "Приема се по принцип". В законопроекта, подготвен от финансовото министерство и внесен в парламента на 22 август м.г. от МС, текстът, срещу който протестират от фирмата, липсва.

Така се запазва старото положение - няма обществени поръчки за доставчиците на електронни услуги, които продължават да се избират от управителния съвет на АПИ. Изискванията са залегнали в Закона за пътищата и наредбата и общите условия за предоставяне на услуги по електронно събиране на такси за изминато разстояние.  "Законът (ЗОП - б.р.) не се прилага за договорите, сключвани от Агенция "Пътна инфраструктура" по реда на чл. 10, ал. 14 и 15 от Закона за пътищата."