Една от възможностите за плащане на пътна такса след старта от 1 март на толсистемата за тежкотоварните автомобили над 3,5 т е чрез маршрутна карта, посочват от Агенцията "Пътна инфраструктура" /АПИ/.

Услугата ще бъде предлагана от пътната агенция и е подходяща за еднократни пътувания на камионите и автобусите, както и за транзитния трафик.

Маршрутната карта е предплатена услуга, която позволява да се мине по предварително определен маршрут със зададена начална и крайна точка. Потребителите имат възможност да посочат по желание и до четири междинни точки за по-детайлно определяне на трасето. Системата автоматично генерира маршрут - най-кратък и най-бърз, който шофьорът да избере.

Толуслугата ще бъде в продажба от 1 март т.г. и ще е валидна в срок 24 часа от момента на активирането й. Потребителите, които се регистрират с електронен адрес в системата, могат да купят маршрутна карта до 7 дни преди датата на активирането й. Всички останали могат да я активират до 23.59 ч. в деня, следващ покупката. В случай че се наложи шофьорът да се отклони по време на пътуването, той трябва да купи допълнителна маршрутна карта за новата дестинация. Ако на пътя възникне инцидент или се появи препятствие, заради което бъде официално оповестен обходен маршрут, шофьорът ще може да премине по него, без да бъде санкциониран. В Националното толуправление работи Център за верификация на нарушенията и управление на инциденти, в който ще постъпва информация за обходните маршрути. Генерираните от контролните рамки на пътя записи на нарушения ще се отхвърлят на основание "обход на инцидент". В тези случаи няма да се дължи допълнителна такса.

Маршрутната карта ще може да се купи от каналите за продажба на е-винетки - сайта на Националното толуправление - www.bgtoll.bg, мобилното приложение BGTOLL, терминалите за самотаксуване, на гишетата в 27 областни пътни управления, в пунктовете за продажба на основните гранични контролно-пропускателни пунктове. Картата ще може да се купи и от мрежата на партньорите на АПИ - национални доставчици на услуги.

Транзитно преминаващите през територията на България ще имат възможност да получат консултация на границата, за да изберат най-благоприятния маршрут до следващия контролно-пропускателен пункт. Обучени служители на Националното толуправление ще съдействат на шофьорите, информират от АПИ.