Както на изборите през 2017 г., така и сега кандидат-президентите Еманюел Макрон и Марин Льо Пен твърдят, че защитават покупателната способност на французите и искат нова индустриализация на Франция. Икономическите им програми обаче се различават радикално. Франс прес очертава основните им предложения, предаде БТА:

След пет години в Елисейския дворец, кандидатът Макрон продължава да поддържа икономическа програма, в сърцевината на която е залегнал приоритетът за заетостта, привлекателността на Франция и известна бюджетна дисциплина, с риск да изглежда по-отдалечен от непосредствените безпокойства на французите за покупателната им способност.

Пенсии

Еманюел Макрон се отказва засега от амбицията за цялостна трансформация на пенсионната система, предизвикала огромна съпротива, насочвайки се към по-"параметрична" реформа: постепенно повишаване на пенсионната възраст до 65 години и премахване на специалните режими. Той предвижда някои надбавки за продължителен трудов стаж и трудни професии и обещава да повиши минималната пенсия до 1100 евро на месец. След като това предложение предизвика недоволство, в понеделник Макрон прояви склонност възрастта за излизане в пенсия да бъде по-скоро 64 години.

За разлика от него Марин Льо Пен иска да сведе пенсионната възраст до 60 години за французите, започнали работа преди да навършат 20 години. Онези, които са започнали трудова дейност между 20 и 24 години и 6 месеца, могат да се оттеглят между 60 години и 9 месеца и 62 години. За останалите системата остава същата. Кандидатката предвижда също да се реиндексират пенсиите спрямо инфлацията и да се повиши минималната пенсия за възраст на 1000 евро.

Данъци за домакинствата

Марин Льо Пен предвижда намаляване на данъците за домакинствата с близо 19 милиарда евро през петгодишния президентски мандат чрез понижаване на ДДС за енергийните продукти до 5,5 на сто и освобождаване от данък общ доход на хората до 30 години. Макрон предлага това намаление да бъде със 7 милиарда евро чрез премахване на аудиовизуалната такса.

Двамата кандидати искат да облекчат и облагането на даренията и наследствата. Еманюел Макрон предлага до 150 000 евро на дете да бъдат освободени от данък наследство (спрямо 100 000 в момента) и до 100 000 евро за другите членове на семейството. Марин Льо Пен иска да освободи от данък дарения до 100 000 евро на дете на всеки десет години и предлага създаването на данък върху финансовото богатство, за да бъде облагана "спекулацията", по думите й.

Работа, заплати, социални помощи

Обвързването на Дохода за активна солидарност (Le revenu de solidaritе active - RSA), осигуряващ минимални ресурси на хора без доходи, с 15 до 20 часа труд за социално интегриране, е една от най-обсъжданите мерки в програмата на кандидата Макрон. Освен това той иска да се увеличи тройно таванът за премиите на служителите, върху които предприятията не дължат социални вноски, да бъдат задължени компаниите, плащащи дивиденти, да споделят печалбите със служителите си, както и да се насърчава кумулирането на заплата и пенсия. Еманюел Макрон иска и по-дълбока реформа на осигуряването за безработица, което да бъде "по-стриктно", когато има много незаети работни места, и по-щедро, когато има висока безработица.

От своя страна Марин Льо Пен иска да бъдат насърчени предприятията да увеличат заплатите чрез освобождаване от социални вноски на тези, които повишат с 10 процента заплащането на служителите си, получаващи равностойността на по-малко от три минимални заплати. В програмата й за борба срещу имиграцията се предвижда социални помощи да получават само французите, а доходите за солидарност да бъдат обвързани с 5 години работа.

Компании

Марин Льо Пен иска да прилага програма в подкрепа на много малките предприятия (ММП) и малките и средни предприятия (МСП) чрез намаляване на данъците върху продукцията и предоставяне на предимство на публичните пазари. В желанието си да защитава "икономически патриотизъм" тя иска да обяви голям национален заем с доходност от 2 процента, за да се финансират инвестиции, да бъдат преразгледани споразуменията за свободна търговия, които не са в интерес на Франция, както и да извади селското стопанство от споразуменията за свободна търговия. Льо Пен иска също така отново да бъдат национализирани операторите на автомагистрали.

Еманюел Макрон възнамерява да продължи политиката на намаляване на данъците върху производството и да бъде понижено облагането на самонаетите, за да се увеличат доходите с 550 евро годишно на онези, чиито заплати се равняват на минималната за страната. Той залага и на плана за инвестиции "Франция 2030", обявен през есента, за да стимулира инвестиции в проекти за бъдещето.