Магистрала "Струма" ще минава изцяло извън Креснеското дефиле, става ясно от обявената от Агенция "Пътна инфраструктура" обществена поръчка за проучване на нови трасета и проектирането на второ платно в посока от София към Кулата. 

На 27 март АПИ обяви обществената поръчка за изработване на прединвестиционно проучване и проектиране на трасе на автомагистрала "Струма" в посока София - Кулата, като посочи, че то ще преминава извън Кресненското дефиле. Срокът за подаване на офертите е 29 април т. г. Прогнозната стойност на поръчката е 1 млн. лв. без ДДС и средствата са от републиканския бюджет. Предметът на обществената поръчка е обсъден и консултиран с Европейската комисия, съобщиха от пътната агенция.

Избраният изпълнител ще трябва да изготви предпроектни проучвания, с които да се осигурява движението от София към Кулата извън дефилето в две направления. Едното е дублиращо двупосочно трасе на път I-1 извън Кресненското дефиле, а другото е дясно платно на автомагистрала "Струма", лот 3.2 извън дефилето. Прогнозната дължина на всяко от двете трасета е между 20-25 км, като те ще преминават в близост до Симитли, Черниче и Кресна.

Предпроектното дублиращо трасе на път I-1 условно ще започва северно от пътен възел "Симитли", където завършва изграденият лот 3.1 - участъкът Благоевград - Крупник, а краят му ще е при пътен възел "Кресна", където пък започва въведеният в експлоатация лот 3.3 Кресна - Сандански, посочва БТА. 

Предпроектното дясно платно на магистрала "Струма", лот 3.2 ще започва при пътен възел "Симитли", а краят му ще е при обходния път на Кресна, който е част от проекта лот 3.2.

Срокът за изпълнение на прединвестициионното проучване и проектиране е 180 календарни дни и ще се извърши в три етапа.

Първият ще започне от датата на подписване на договора и ще включва времето за изработване на оценка на въздействието върху пътната безопасност и предаване на разработката на АПИ.

Вторият етап ще е от датата на приемане на доклада за оценка на въздействието върху пътната безопасност и ще включва времето за изработването на прединвестиционното проучване с проектиране и предаване на разработката. Във втория етап е разглеждането и приемането на разработката (вариантни решения) от Експертен технико-икономически съвет. Въз основа на разработените вариантни решения за двете трасета, от страна на Възложителя ще се проведат относимите екологични процедури.

В третия етап е предаването на предпроектната разработка, като се представи и извършеното инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване по одобрените от компетентния орган по околна среда и води трасета, които трябва да се изпълнят във фаза "Идеен проект".

АПИ обяви и обществена поръчка за провеждане на мониторинг на четири вида влечуги в участъка на първокласния път I-1 (Е-79) през Кресненския пролом. Изследването ще обхваща шипобедрена и шипоопашата костенурка, ивичест и леопардов смок, които са предмет на опазване в защитена зона за местообитанията "Кресна-Илинденци".

Срокът за подаване на офертите е 29 април т.г. Индикативната стойност е 400 хил. лв. без ДДС и средствата са осигурени от републиканския бюджет. Изследването ще се проведе в три периода: пролетен, летен и есенен. Въз основа на данните от мониторинга върху популациите на различните видове влечуги ще се анализира числеността на популациите в района на Е-79, оценка на ефикасността на съоръженията за смекчаване на негативните ефекти върху фауната и т. н. Мониторингът ще се осъществи за срок от 4 години.

През първата половина на март министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Андрей Цеков в телевизионно интервю окачестви като голям успех в работата си вдигнатото от Европейската комисия 5-годишно негласно ембарго върху реализацията на източното трасе на магистрала "Струма". За довършването на аутобана предстои допълнителна работа по изграждане на дублиращо трасе и трафикът да се изнесе от Кресненското дефиле.

"Най доброто решение е да бъде изградено трасето по източния склон. Но трябва да се разработи идеен проект, да се прецени дали отговаря на екологичните изисквания и тогава да се пристъпи към реализация", допълни тогава Цеков.

Правителството на Бойко Борисов беше заложило трасето в посока към гръцката граница да минава по съществуващия сега път през Кресненското дефиле. Това предизвика протести на екологични организации и на местни хора. От обявената сега поръчка става ясно, че този път няма да се ползва като магистрален, а само за обслужващи нужди на местното население.