През август 2021 г. на летище Бургас са посрещнати 174 044 чуждестранни граждани. Спрямо 2020 г. е постигнат ръст от 123,45 на сто, а спрямо базисната 2019 г. е реализиран спад от 56 на сто или 221 906 души по-малко. Това съобщиха Бургаската регионална туристическа камара, предаде БТА.

Ръстът на пристигащите чартърни полети през август 2021г. спрямо 2020 г. е достигнал 97 на сто, а 2021 г. спрямо 2019 г. - бележат спад от 51,40 на сто.

От направения анализ на пристигналите чуждестранни туристи се вижда, че най-голям е ръстът на украинските туристи - спрямо 2019 г. с 39 на сто. Спадът на германските туристи спрямо 2019 г. е 18 на сто, на литовските - 28,40 на сто, на полските - 33 на сто. Индивидуалните резервации от Румъния, Молдова и Украйна доминират. Съществени ръстове спрямо 2020 г. бележат пазари като: Австрия - 148,80 на сто, Белгия - 123 на сто, Чехия - 127 на сто, Германия - 103 на сто, Ирландия - 214 на сто, Полша - 31 на сто, Израел - 150 на сто и Украйна - 2,53 на сто

Максимално са нараснали резервациите през "Букинг". От направените проучвания е видно, че повече от 40 на сто от настоящата заетост на хотелите е чрез тази система.

Заетостта през август е със спад от 45-48 на сто, по-добър е средният престой на българския турист - около 4 дни, докато през 2019 г. е бил 2,8 дни, на германския - 9 дни, на полския - 8 дни, на румънския - 5 дни, на гостите от Чехия - около 7 дни.

Липса на достатъчно места за паркиране и квалифициран персонал за обслужване са сред проблемите това лято. Според организацията наемането на персонал от трети страни няма да повиши качеството на обслужване и е нужно създаването на специален фонд за квалификация на български работници.

Голяма част от фирмите ще закрият летния сезон между 10 и 15 септември, но водещи хотелиери и туроператори имат последни чартъри на 17, 22 и 26 септември. Очакваме "кадифена" есен и успешен завършек на месец септември, ако се запазят ограниченията от последната заповед на Министерството на здравеопазването, посочват от Бургаската регионална туристическа камара.