Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев и ректорът на Техническия университет-София чл. кор. проф.дтн инж. Георги Михов подписаха Рамково споразумение за стратегическо сътрудничество днес, съобщи работодателската организация.

Целта на споразумението е да се засили връзката между образованието и бизнеса чрез повече съвместни проекти, които да намират реални решения на предизвикателствата както от страна на работодатели, така и от страна на висшето образование.

Сътрудничеството между партньорите ще се развива чрез съвместни инициативи, свързани със свободни работни позиции и стажове за студенти на ТУ-София в компаниите-членове на КРИБ. Предвижда се и по-голяма активност на бизнеса в учебния процес на университета чрез участие на представители на КРИБ и нейни компании-членове в презентации пред студенти, лекции, семинари или други събития, организирани от ТУ-София. От съществено значение са и предвидените съвместни анализи за текущата ситуация на пазара на труда, нуждите на бизнеса от кадри, особено в сектори, където остро се усеща тяхната липса, като машиностроене и енергетика.

"Университетите, освен непрекъснато да се усъвършенстват в обучението на бъдещите кадри на пазара на труда, трябва и да алармират за тревожни тенденции в българското висше образование.

По отношение на инженерното образование такива определено има", е заявил чл.-кор. проф. д.т.н. Георги Михов, ректор на ТУ-София. "Липсата на кадри в енергийния сектор, който е ключов за икономиката и националната сигурност на страната, е една такава тревожна тенденция.

Друга тревожна тенденция - това са все по-големите трудности, с които се сблъскваме при осъвременяването на материалната база в университета, е добавил Георги Михов и изтъкнал важността на прякото участие на бизнеса в процеса на обучение на студентите.

При подписването ректорът на ТУ- София е връчил на Кирил Домусчиев юбилейния медал на Техническия университет.