Министерството на икономиката планира законодателни промени, с които да се разреши на компании от ЕС, получили сертификати за инвеститор от Българската агенция по инвестициите, да купуват ниви. Условието е предварително да дадат съгласието си, че могат да ги изгубят, ако не изпълнят поетите инвестиционни ангажименти в 3-годишен срок.

Продажбата на земя е една от мерките, които според Караниколов ще засилят интереса на чуждестранните инвеститори към нашата страна. Това стана ясно от изслушване на министъра вчера пред парламента.

"Трябва да видим съседните ни държави. Някои от тях, разбира се, не са в ЕС, но дават дори безплатно земя за потенциални инвеститори. Земеделската земя, ще кажете, е страшен проблем. Добре, защо да не даваме земеделска земя, да продаваме" каза министърът, цитиран от в. "Сега".

Съответното законодателно предложение ще бъде внесено съвсем скоро. Идеята е чужденците да връщат земите, ако не изпълнят инвестиционните си обещания. Но това изискване може да бъде приложено само ако те купуват общински или държавни земи, но не и частни.

Инвеститорите ще дойдат със своето ноу-хау, а продукцията ще намира повече пазари, аргументира се още Караниколов.

Спорът за продажба на земеделска земя у нас върви още от приемането на страната ни в ЕС. В момента за придобиването й се изисква уседналост от 5 години. Правилото беше въведено през 2014 г. През миналата година земеделското министерство поиска това изискване да отпадне. Причината беше, че Европейската комисия откри наказателна процедура срещу България заради нарушение на правилата за свободно движение на стоки, капитали и хора в ЕС, напомня "Сега".

Караниколов отчете тенденция на повишаване на инвеститорския интерес, особено в производството и високотехнологичните услуги.

България предлага инвестиционни стимули съизмерими с тези на основните ни конкуренти в региона. Инвестициите са в сектори, които имат висока добавена стойност, заяви той.

От началото на 2018 г. по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени 10 сертификата, които възлизат на 600 млн. лв. и очаквани 1000 нови работни места. В процес на сертифициране са още над 20 проекта за близо 400 млн. лв. и разкриване на 2000 нови работни места. Има нова концепция за работа на индустриалните зони - първо изградена инфраструктура, а след това да се канят инвеститори, изтъкна министърът.