Комисията за защита на потребителите започва проверки за намаленията на цените в търговската мрежа и онлайн търговията от началото на следващата седмица, съобщава КЗП.

Определянето на цените на дадените стоки и услуги е субективно право на търговеца и законодателството не предвижда регулиране на тяхното равнище. Съобщението за намаление е способ, чиято цел е стимулиране на продажбите. Търговците използват различни маркетингови подходи и трикове с цел привличане на повече клиенти. Именно затова законодателството е въвело допълнителни, специфични изисквания по отношение формулирането на анонсите и най-вече при обозначаването на цените на стоките, когато провеждат кампании за намаление. Мотивът е оптимална защита правата на потребителите.

Изискване при намаляване на цените е старата цена да е прилагана поне един месец преди съобщението за намаление. Това се прави с цел да не се спекулира от страна на търговците и да се създава илюзорна представа за едно намаление, което на практика е фиктивно. Потребителят не може да бъде привличан с шумна кампания за намаление, която да трае по-малко от един ден, задължително е върху етикета да са посочени старата и новата цена. Търговецът би могъл да посочи и процента на отстъпката.

Ако в магазина има стотици стоки, а само 4-5 от артикулите са намалени с 50 на сто, не би било коректно на витрината да пише намаление - с 50 процента. Понякога търговците разпространяват твърде голям тираж брошури с промоционални стоки, но може да се окаже, че в търговските обекти липсват наличности от тях. Или пък цените в брошурата да не съвпадат с реалните в магазините от веригата, посочват от КЗП.

Проверките имат и превантивен характер. Те се провеждат в навечерието на така станалия популярен в последните години "Черен петък", който се провежда в края на ноември. При повишения темп на пазаруване през този период, който все по-вече се разширява като времетраене, е възможно прилагането на нелоялни търговски практики от страна на някои търговци.

Умишлени действия на търговеца, които имат за цел подвеждане на потребителя или да го накара да купи нещо при условия, които не са били достатъчно ясно обявени в началото или в движение се опитва да променя правилата - всичко това са нелоялни търговски практики, които се санкционират до 30 000 лв. при първоначално нарушение и до 50 000 лв. при повторно, уточнява БТА.