Парламентарната комисия по бюджет и финанси ще обсъжда днес актуализацията на пенсиите. Депутатите ще разгледат на второ четене законопроекта за промяна на Закона за държавното обществено осигуряване за 2021 г., внесен от служебния кабинет, предаде БТА.

Отпадане на тавана на пенсиите, преизчисляване на пенсиите с осигурителен доход от 2018 г., минимална пенсия от 369 лева или 370 лева, както и обвързване на майчинството през втората година с минималната заплата, са част от предложенията на парламентарните партии, внесени между първо и второ гласуване на законопроекта. Предложенията са публикувани на интернет страницата на парламента.

БСП предлага от 1 октомври пенсиите да се преизчислят със среден осигурителен доход за 2018 г., като преизчисляването да важи за пенсиите, отпуснати до 31 декември 2017 г. и да бъде направено, ако е по-благоприятно за пенсионерите.

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлага да отпадне тавана на пенсиите. В мотивите на предложението се посочва, че с отпадането на тавана не само ще се отстрани една социална несправедливост, но и ще се се стимулират хората да се осигуряват върху реалните си доходи. Необходимите финансови средства за изплащане до края на 2021 година на действителните размери на пенсиите на хората, които към момента са ощетени от наличието на "таван" на пенсиите, са в размер на около 22 млн.лв., посочват от ГЕРБ-СДС.

От ГЕРБ-СДС предлагат и добавка от 100 лева за всички пенсионери за месеците октомври, ноември и декември. ДПС също подкрепят добавка до края на годината, а не промяна на пенсионната система от служебен кабинет, като предложението на партията е за 120 лева.

ПГ на "Изправи се БГ! Ние идваме" предлага минималната пенсия да бъде изравнена с прага на бедност за тази година от 369 лева, което ще гарантира, че нито един пенсионер, пенсионирал се след натрупване на необходимия трудов стаж, и навършил съответната пенсионна възраст, няма да живее под границата на бедност. От партията са изчислили, че мярката ще струва на бюджета до края на 2021 г. допълнително 82,5 млн. лв. ПГ на "Изправи се БГ! Ние идваме" предлага и запазване на добавката от 50 лева за всеки български пенсионер.

Партията предлага и обвързване на размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2-годишна възраст с размера на минималната работна заплата и прекратяване на практиката за "субективното му определяне всяка година със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване".

"За 2021 г. е предвидено обезщетението да бъде 380 лева, като последно през 2014 година то беше изравнено с минималната заплата. При минимална заплата от 650 лева всеки месец от осигурените се отнемат по 270 лв., се посочва в мотивите. По данни на националната статистика броят на осигурените, получаващи обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години е малко под 30 хиляди", пише в мотивите на предложението. Ще са нужни допълнително 25 милиона лева за последните три месеца на годината, са изчислили от "Изправи се БГ! Ние идваме".

БСП също предлага обезщетението за втората година майчинство да стане 650 лева за оставащите три месеца на годината. Министър Донев коментира вчера, че може да се мисли за обвързване на обезщетението с линията на бедност, която се определя всяка година с постановление на Министерския съвет, но не е добре обезщетението да се обвързва с минималната заплата, тъй като голяма част от майките са се осигурявали на минималното възнаграждение и ще се получи ситуация, че през втората година ще получават повече от първите 410 дни. По думите му, така не се стимулира и по-ранното връщане на жените на работа. Според него промените за майчинството, ако има такива, трябва да бъдат правени с бюджета за следващата година.

ИТН предлага минималната пенсия да стане 370 лева, като така се гарантира, че тя ще е над прага на бедност. От партията са внесли предложение с 1.35 да се оценяват само действителните години осигурителен стаж, а не общият брой години. Това е валидно в случаите, в които в общия стаж има години на т.нар. превърнат стаж - стаж, който в зависимост от категорията труд, е бил увеличен. Разликите до годините общ стаж след превръщането им да се оценяват със сегашния коефициент 1.2, предлагат от партията. За тази промяна настояха и от КНСБ, като посочиха, че хората с превърнат осигурителен стаж няма да бъдат ощетени, тъй като общият им стаж вече е бил оценен при първоначалното отпускане на пенсията и при промяна на тежестта на стажа от 1.1 на 1,2. Според Конфедерацията прилагането на високия коефициент на стажа към общия стаж на хората, които са с превърнат такъв, е една от причините за удвояване на хората с максимален размер на пенсиите.

Актуализацията на бюджета на ДОО, предложена от служебния кабинет, беше одобрена на първо четене от народните представители. Актуализацията на пенсиите е заложена от 1 октомври. Очаква се с предложенията пенсиите да се увеличат средно с 12,5 на сто.

С предложените промени се гарантира, че всички около 2 млн. и 80 хиляди пенсионери ще получат увеличение на дохода си от пенсия от ДОО, като средното увеличение на един пенсионер е 64 лв.

Предвидена е промяна на прилаганата тежест за една година осигурителен стаж - от 1,2 на сто на 1,35 на сто, което представлява увеличение с 12,5 на сто.

Минималната пенсия се увеличава от 300 на 340 лв. Това води до нарастване с 13,3 на сто на размерите на всички пенсии за трудова дейност, определени в минимален размер. В резултат от предложената промяна, със същия процент ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се повишава от 1440 лв. на 1500 лв.

За прилагане на справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери, в законопроекта са предвидени и необходимите средства за повишаване размера на социалната пенсия за старост от 148,71 лв. на 170 лв. месечно от 1 октомври 2021 г. В резултат от предложената промяна ще се повишат размерите и на останалите пенсии, несвързани с трудова дейност, както и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.