Над 120 000 души ще бъдат повлияни от енергийния преход от въгледобив към зелена икономика. Пряко засегнати ще бъдат 94 000 души, а социалните разходи за безработица се изчисляват на 1.2 млрд. лева. Това каза Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика по време на хибридната конференцията "Преходът към зелена икономика и заетост в България - посока, цели, политики, възможности и предизвикателства".

В момента се прави профил на всеки от тези хора, за да се видят неговите възможности и желание за преквалификация. "Проблемът е, че повечето от тези хора са в предпенсионна възраст и нямат стимул за преквалификация", подчерта Русинова.

3е-news.net

"Най-голямата реформа за прехода към зелена икономика предстои в най-големите въглищни региони. Вече е избран изпълнител за регионалните планове, които ще започнат да се изпълняват през ноември следващата година", обясни заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков. Енергийното ведомство очаква идеи от регионалните организации, синдикати и неправителствен сектор да предлагат своите виждания за икономическата трансформация.

"Целта е това да се случи без сътресения. Средствата от 1,2 млрд. евро по Фонда за справедлив преход ще се допълнят и от Плана за възстановяване и устойчивост след COVID-19. За съжаление към момента са одобрени за реализация регионалните планове в три населени места- Стара Загора, Перник и Кюстендил. Но ще се стремим да подготвим реформите и да намерим финансиране и за останалите райони на страната - Бургас, Варна, Търговище, Сливен, Ямбол, Хасково, Габрово и Ловеч, в които въгледобивът и промишлеността са от голямо значение", разясни Жечо Станков.

По неговите думи, ще се даде шанс на технологиите на пазарен принцип да реализират всяка една от инвестициите, с основна цел да не се товарят гражданите и бизнеса допълнително. "Българското правителство ще се възползва от свободата, която дава Европейската комисия всяка страна сама да определя своя енергиен микс. Около 40% от енергията може да идва от атомни централи. България има възможност за съхранение на енергия чрез ПАВЕЦ Чаира, ще можем да съхраняваме зелен водород", обясни заместник-енергийният министър.

Не бива да се забравя, че България има 3.6 пъти по-голяма енергоемкост и въглеродна интензивност от страните в ЕС и преходът към кръгова икономика няма да бъде никак лесен.