Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов внася като точка в утрешното заседание на Министерския съвет още три нови мерки в подкрепа на българския аграрен сектор. Той предлага с 30 млн. лв. да се обнови Държавният резерв с български храни и 150 млн. лв. за производство на български зеленчуци за реколта 2020 г.

Именно Каракачанов предложи и забрана за внос на чужди продукти в сезона до изчерпване на българската продукция, на фона на решението на земеделския министър Десислава Танева да се задължат всички големи вериги хранителни магазини в страната да предлагат българска регионална продукция на потребителите.

Вече бяха приети и предложенията за облекчаване на режима за засяване на новата реколта и за забрана на вноса на селскостопанска продукция.

Каракачанов предлага още няколко мерки в подкрепа на земеделските производители, одобрени от министъра на земеделието Десислава Танева: 

- Обновяване на Държавния резерв и военновременните запаси с консервирани храни и млечни продукти с произход България, като за целта на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" бъдат отпуснати 30 милиона лева.

Мотивите са, че това пряко ще подпомогне българските земеделие, животновъдство и хранително-вкусова промишленост в една трудна година като настоящата.

- Предоставяне на допълнителна субсидия от Държавен фонд "Земеделие" за производството на всички видове зеленчуци за 2020 г. в размер на 150 милиона лева. А по този начин ще бъде гарантирано производството на български зеленчуци за 2020 г. и увеличаването на площите, заети от тях през тази и следващата година.

- Осигуряване на земеделските производители с необходимите консумативи като: фуражи и добавки към тях - семена, разсад; торове, препарати за растителна защита; резервни части за селскостопанската техника; системи за капково напояване и други, необходими за производството на плодове и зеленчуци.

За целта трябва да се предостави безлихвена целева кредитна линия както на земеделските производители за закупуване, така и на вносителите на консумативи - за тяхното осигуряване на пазара. По този начин ще бъдат преодолени рисковете от провал на реколта 2020 и изпадане в продоволствена криза.