Конференцията на ООН по изменението на климата събира лидери от всички държави по света, за да се постигне съгласие по начините за засилване на глобалните действия за преодоляване на кризата, свързана с климата. Преди почти 30 години световните лидери се събраха за първи път, за да предприемат колективни мерки във връзка с изменението на климата. Тогава ООН прикани държавите да подпишат конвенция по изменение на климата, чрез която всяка държава да се ангажира с намаляване на емисиите на парникови газове. Оттогава държавите, подписали Конвенцията се срещат всяка година, за да обсъдят напредъка по целите, които са си поставили. Поради пандемията от COVID-19 през 2020 г. не беше проведена такава среща.

COP буквално означава "конференция на страните" по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК). COP 26 е 26-ата среща на страните по Конвенцията, чийто домакин ще бъде Обединеното кралство в партньорство с Италия.

Но какво означава COP 26 за всеки от нас? От решенията на световните лидери зависи живота ни през следващото десетилетие, каква енергия ще ползваме, как ще опазваме околната среда, за да запазим планетата. За да се изпълнят целите обаче са важни малките стъпки на всеки от нас, да избираме винаги онези действия, които пазят природата чиста.

Лидерите на близо 200 държави по света се събират от 31 октомври до 12 ноември в Глазгоу, Обединеното кралство, за да обсъдят въпросите за изменението на климата.

Има сериозен риск Конференцията за климата, която започва в неделя в Глазгоу, да не даде желаните резултати, предупреди само дни преди старта на най-голямата среща на световните лидери генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. Лидерите на богатите държави трябва да направят повече, за да помогнат на по-бедните да се справят с климатичното бедствие. "Виждаме опасно равнище на недоверие" между развитите и развиващите се страни, коментира Гутериш. Според генералният секретар на ООН тези различия трябва да бъдат стопени, за да има светът шанс за справянето с климатичните промени.

Лидерите на Г-20 се събират преди срещата в Глазгоу. Гутериш ги призова да отпуснат повече средства за тях чрез Международния валутен фонд. По думите му, рисковете произлизат от съперничеството между големите държави.

Само дни преди срещата Програмата за развитие на ООН съживи изчезналите видове, използвайки Computer-generated imagery (CGI), като част от кампания, която се фокусира върху вредните ефекти от субсидиите за изкопаеми горива. (ВИДЕО)

На срещата страните ще разгледат напредъка на ангажиментите си по Парижкото споразумение от 2015 г.. Тогава страните се разбраха да задържат глобалното затопляне значително под 2°C над прединдустриалните равнища. Те обявиха, че ще положат усилия за ограничаването му до 1,5°C. В рамките на Парижкото споразумение 195 държави се договориха да представят национално определени приноси (НОП), които представляват техните индивидуални цели за намаление на емисиите.

Още преди края на 2020 г., ЕС представи своята дългосрочна стратегия за намаляване на емисиите и актуализираните си планове в областта на климата, като се ангажира да намали емисиите на ЕС с най-малко 55% до 2030 г. спрямо 1990 година. ЕС е водещата сила в борбата срещу изменението на климата.

Какъв е залогът за COP 26? Все още не изпълняваме климатичните цели

Според учените задържането на глобалното затопляне под 1,5°C е най-добрият начин за спасяване на планетата от опасните последици от изменението на климата. Въпреки това, с покачването на глобалните температури светът е далеч от постигането на тази цел. От най-новия обобщаващ доклад по РКООНИК, публикуван този месец, става ясно, че със сегашните НОП целите на Парижкото споразумение не се постигат. Това създава вероятност глобалното затопляне да достигне опасното равнище от 2,7°C, с изключително вредни въздействия, които застрашават живота на Земята.

Според последния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) глобалното затопляне предизвиква големи, в някои случаи необратими, изменения на режима на валежите, на океаните и ветровете във всички световни региони. В ЕС и по света се наблюдават по-чести и по-интензивни екстремни метеорологични явления като горещи вълни, наводнения и горски пожари. Крайно наложително е да се предприемат действия срещу изменението на климата.

COP 26 предоставя безпрецедентна възможност световните лидери да действат заедно и бързо, за да ограничат повишаването на температурата и изменението на климата.

На срещата на COP 26 се очаква държавите да спазят своите ангажименти по Парижкото споразумение. Това са да поемат ангажимент за по-амбициозни цели за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 година, да обсъдят мерки за адаптиране към неизбежните последици от изменението на климата, да увеличат финансирането на борбата с изменението на климата, по-специално за развиващите се страни.

3e-news.net