Брутният вътрешен продукт на страните-членки нараства с 11.6% през месеците юли, август и септември. Това, сочат сезонно изгладените данни за третото тримесечие на годината, сравнени с второто тримесечие, според Националния статистически институт. Изчисленията показват, че за същия период БВП в България нараства с 4.3 на сто.

Най-съществен ръст бележат икономиките на: Франция - 18.2%, Испания - 16.7%, Италия - 16.1% и Португалия - 13.3 на сто. Докато на другия полюс - с най-нисък икономически растеж са Финландия - 2.6% и Литва - с 3.7 процента.

Сезонно изгладените данни показват годишно свиване на равнището на БВП в ЕС-27 с 4.3 на сто. За същия период БВП в България намалява с 5.2 процента.

Статистиката сочи, че най-нисък годишен спад има в Литва - 1.7%, Полша - 2.0%, Словакия - 2.2% и Нидерландия - 2.5 на сто. Най-голям икономически спад бележат икономиките на  Испания - 8.7%, Румъния - 6.0%, Чехия - 5.8%, и Португалия - 5.7 на сто.