За една година брутният вътрешен продукт (БВП) на страната намалява с 5.2%, сочат данните на Националния статистически институт за третото тримесечие на годината.

Същевременно икономиката отбелязва възстановяване на тримесечна база - с 4.3 на сто.

В края на септември БВП достига 31,216 млрд. лв., а реализираната добавена стойност - 27 млрд. лева.

Статистиката сочи, че най-голям дял в БВП заема крайното потребление (77.6%), което в стойностно изражение възлиза на 24,218 млрд. лева. То бележи положителен икономически ръст - от 9.3%, докато бруто образуването на основен капитал отчита годишен спад - от 5.7 на сто. Що се касае до външната търговия - износът на стоки и услуги намалява с 22.3%, а вносът - с 3.4 на сто.