Правителството увеличи със 179 996 400 лв. утвърдените за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), съобщи пресслужбата на Министерски съвет.

Промяната е свързана с подписания "договор за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т (електронна винетка), с която ще се въведе по-справедлив модел за събиране на пътни такси", съобщиха от МС.

Договорът е между Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР - една от петте институции в Групата на Световната банка), беше подписан на 9 май и предвижда "използване експертизата на финансовата институция за успешното изпълнение на проекта..." (и следва пълното му име, което цитирахме по-горе).

Регионалното министерство неотдавна поясни, че за да бъде постигнато това, МБВР ще изпълнява дейности по контрол и осигуряване на качеството при внедряването на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа.

Експертите й ще оказват помощ в надзора и последващото тестване на цялата изградена електронна система. Банката ще консултира изготвянето на анализ и определяне на тарифите за пътно таксуване и обхват на мрежата.

Министерството изтъкна, че ще бъде спазено европейското законодателство в областта на пътното таксуване. АПИ ще получи помощ и при въвеждането на Европейската услуга за електронно събиране на такси в България с оглед осигуряване на оперативна съвместимост.

Във връзка с всичко това на 6 юни правителството предложи на Народното събрание да ратифицира Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на АПИ при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България.

Точно месец по-късно НС ратифицира споразумението "за възмездни консултантски услуги" от МБВР за АПИ. Законът за ратификацията беше обнародван в бр. 59 на Държавен вестник от 17 юли.

На 15 януари 2018 г. АПИ подписа договора за "проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа" с консорциума "Капш трафик солюшънс".

Стойността на договора за изграждане на системата е 149 997 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 19 месеца.

Регионалният министър Николай Нанков каза неотдавна, че от 1 януари 2019 г. се въвежда електронната винетка за леки автомобили - при същите цени. А от средата на следващата година ще заработи и тол системата, която ще таксува тежкотоварния транспорт. Очакванията са чрез двете системи да се генерира приход от над 1,2 млрд. лв. годишно, което ще позволи повече средства за ремонт на пътища.

Разчетите на МРРБ показват, че до 6 години по този начин ще могат да се ремонтират всички 8000 км от републиканските пътища в лошо състояние. Общата дължина на републиканската пътна мрежа е близо 20 000 км. След въвеждането на тол системата се предвижда и финансов ресурс от още 50 млн. лв. за ремонт на общински пътища, такава надежда изрази Нанков.

Не даваме повече пари

По повод днешното решение на МС да се увеличат със 179 996 400 лв. утвърдените за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от МРРБ (описано в началото на статията) Нанков каза пред журналисти, че нито лев повече от договореното не се дава за тол системата.

Това е процедурно решение на Министерския съвет, с което се увеличава разходният таван на АПИ, за да може да си изпълнява финансовите ангажименти към избрания изпълнител за тол системата, обясни Нанков и посочи, че приблизително 180 млн. лева е договорът с избрания изпълнител, подписан през януари тази година (с "Капш"). По думите му тези средства АПИ няма да разходва през 2018 г., а както е по договора - от 2019 г. нататък за внедряване на системата. Не че увеличаваме бюджета на договора, не че даваме нов ресурс, обясни регионалният министър.

Но от съобщението се разбира, че тези 179 996 400 лв. се дават по договора с Международната банка за възстановяване и развитие - по-горе е описано по каква задача.