"Дънди Прешъс Металс" е сред първите 15 компании според ESG класацията на "Стандарт енд Пуърс". Ще прочетете проценти, проценти, но всичко това е постигнато. За да продължим напред, трябва да свършим още много неща. Така започна посланието си Ирена Цакова, директор "Разрешителни и правни дейности" за "Дънди Прешъс Металс" в България на организираната от Dir.bg и 3Е-news международна конференция Green Transition 2022: "Зелената сделка ESG политики и технологии на бъдещето".

98 % от служителите са жители на общините, на чиято територия работи компанията;

С 43% са намалени емисиите на парникови газове, но "Дънди Прешъс Металс" има по-високи цели до 2035 г.;

Със 74 % е намалено потреблението на свежа вода на тон добита руда;

С 16% e намалено потреблението на електроенергия;

Възстановени са 23 хектара нарушени терени;

Зад оценката на "Дънди Прешъс Металс" от престижната "Стандарт енд Пуърс" стои много работа, посочи Цакова. В частност директорът "Разрешителни и правни дейности" в компанията обърна внимание на първо място на корпоративното управление. Тя беше откровена и за амбицията за постигане на още по-високи цели както за ESG- политиките, така и по отношение на технологиите и иновациите.

Цакова се спря на работата на рудник "Ада Тепе", като "пример за работата на тежката индустрия" в една така чувствителна Натура 2000 зона.

Постигнато е нулево заустване на производствени води в рудниците ни в Челопеч и Крумовград;

Постигнати са най-ниски нива на GHG емисии сред златодобивните компании в света;

Създадени са фондове за насърчаване на малък и среден бизнес в Крумовград и Средногорието;

"Разбира се, всички искаме да имаме кръгова икономика. Да получаваме всичко от рециклирани материали. И ние го искаме. Рециклираните материали са като възобновяемите източници на енергия - нека ги има и нека да са повече. Но без базовата индустрия, без металите няма как да се осъществи и нашия зелен преход", посочи тя, наблягайки, че именно "Ада Тепе", който е последния открит рудник в България е най-добрият пример за дейност в зона Натура 2000. В тази връзка освен, че изрази благодарност към Европарламента за това, че не са забранили проучванията в зоните по Натура 2000, тя обърна внимание на спазването на строгите критерии и управлението.

По думите й в зоните на Натура 2000 може да съществуват обекти на тежката индустрия, ако това се случва внимателно и с добро управление. Като пример как работи "Дънди Прешъс Металс", Цакова посочи изграденото интегрирано съоръжение за минни отпадъци, като се спря на предимствата.

"Защо го посочих него ? Рудниците ни нямат проблем с въглеродния отпечатък. Нашият проблем са площите, където трябва да струпаме количеството отпадъци преди да извлечем малкото метал от подземното богатство", каза тя, наблягайки на отношението към околната среда, включително и водните ресурси.

Площта за депониране на минни отпадъци при интегрираното съоръжение за минни отпадъци е намалена в сравнение с необходимата за конвенционалното хвостохранилище и табан за скални маси.

Друго предизвикателство е водата, за чието управление и ползване съществен принос има интегрираното съоръжение за минни отпадъци. То е обект на много посещения, включително и от други страни, и е добър пример в минната индустрия", каза Цакова.

Директорът от "Дънди Прешъс Металс" бе категорична, че регулации трябва да има, но не и крайни забрани. "Нека да има стриктни регулации. Нека да има стриктен контрол, но да няма крайни забрани, пожела тя с поглед към бъдещето на тежката индустрия.

Компанията е сред отличниците в социалната дейност. Изграден е социален фонд в подкрепа на малкия и среден бизнес. "Смятам че така е редно - да подпомагаме малките бизнеси, включително да ги стимулираме в енергийната ефективност", заяви Цакова.

Технологиите и иновациите са част от настоящето и бъдещето на "Дънди Прешъс Металс". Тя представи първият дрон, влязъл в действие още от преди четири - пет години, който помага на маркшайдерите със събиране на данни. Нещо повече, част от дейностите по сондиране се изпълняват и с дистанционно управляеми машини за работа под земята.

Най-новата придобивка на "Дънди Прешъс Металс" е gaming стол с възможност за автономно дистанционно управление. "Той вече е инсталиран на 7 етаж в централната ни административна сграда и от него ще се управлява една от мобилните машини в подземния рудник", посочи директорът на "Дънди Прешъс Металс".

Обобщавайки напредъка на компанията по ESG-политиките Цакова наблегна на очакването за една силна иновативна индустрия с грижа за хората и околната среда.

"Това показва как само за 7-8 години силно се развива тази индустрия, която много смятат за първична. Има много, много изкуствен интелект. Ще има още повече. Няма да се изненадам, ако такъв gaming стол има в бъдеще и в домовете на хората, а тези, които не могат да си позволят да работят под земя, поради някакви здравословни проблеми ще могат да работят отдалеч и да командват минните машини. Имаме още много за постигане. Мечтите са това, което ни държи. За мен зелената сделка е мечтата, която трябва да осъществим, а секторът, в който работя, винаги ще бъде пионер. Надявам се и по отношение на чистата околна среда и в бъдеще. Мислим нетрадиционно, за да осигурим бъдеще, в което в мините ще работят нанороботи и от gaming столовете ще се управляват модерните минни машини под земята или в космоса" - заключи Цакова.