Страхът на инвеститорите от повишаваща се инфлация отново потопи пазарите на акции на Българската фондова борса (БФБ), в Западна Европа и САЩ. В петък "Еростат" изненада повечето пазарни участници, като обяви по-висока от очакваната инфлация през август. Годишното нарастване на потребителските цени в ЕС-27 през миналия месец се ускорява с 0.7 на сто до 3.2% от 2.5% през юли, при това до най-високото си ниво от преди 10 години, а на годишна база, спрямо август 2020 година нарастването е с цели 2.8 на сто от годишен ръст от 0.4% преди година.

В еврозоната повишението е с 0.8% спрямо миналия юли от 2.2%. На годишна база, спрямо август 2020 година, повишението е драстично - с 3.0 на сто, от минус 0.2% (дефлация).

В същото време в България годишната инфлация през август нараства до 2.5%, което е значително под средното повишаване на потребителските стоки и услуги както за ЕС-27, така и за еврозоната, но се ускорява до най-високото ниво от февруари 2020 г.

За САЩ инфлацията за август, обявена в началото на миналата седмица, на 14 септември, показа, че нарастването на цените на потребителските стоки и услуги се забавя през август, но си остава също доста високо, като се повишават с 0.3% спрямо предходния месец юли, и с 5.3% на годишна база, докато през юли беше отчетено повишение с 0.5% в сравнение с юни и с 5.4% спрямо юли 2020 година. За пазара на акции на "Уолстрийт" е много важно какво ще реши Федералният резерв на САЩ (Фед - централната банка на страната) на планираната за 21 и 22 септември среща.

Появилите се прогнози, че Фед ще намали програмата си от ноември за подпомагане на икономиката чрез изкупуване на активи - по 120 млрд. долара на месец досега, а до 2023 година да повиши на два пъти основния лихвен процент с по 25 базисни пункта, както и да ревизира тримесечната си прогноза за икономиката. Това според "Блумбърг" не е добре за инвеститорите на акции, защото се очакват по-малко свежи пари на фондовия пазар и поскъпване на кредитите, щом ще има увеличаване на основната лихва на два пъти.

Индексите

Седмичната равносметка показва, че повечето национални измерители на най-ликвидните компании в Западна Европа завършват с понижения, при това за трета поредна седмица. С най-голям спад е френският бенчмарк САС 40 (-1.64%), следван от германския DAX (-0.99%), общият европейски STOXX 600 (-0.97%) и британския FTSE 100 (-0.93%), а с повишение завършиха испанският IBEX 35 (+0.75%) и италианският FTSE MIB (+0.31%).

На борсата на "Уолстрийт" в Ню Йорк и трите основни индекси се понижиха за втора поредна седмица, като през отминалите пет работни дни с най-голямо седмично понижение приключи измерителят на щатските "сини чипове" Dow Jones (-0.07%), следван от широкия S&P 500 (-0.58%) и технологичния Nasdaq (-0.29%).

На Българската фондова борса (БФБ) през третата седмица на септември (13-17) отново настъпи обрат, след като в предходната по-кратка втора седмица (7-10) и четирите индекса завършиха с печалби. През отминалите пет работни дни с най-голям седмичен спад завърши имотният индекс BG REIT (-1.45%), следван от българския измерител на "сините чипове" SOFIX (-1.18%) и равно претегления BGTR 30 (-0.06%), единствен широкият BGBX 40 приключи с минимално повишение (+0.02%) .

Така през последните пет поредни седмици при всяка следваща настъпваха обрати. През първата седмица на септември (30 август - 3 септември) и четирите индекса затвориха в червената зона, като с най-голямо седмично понижение беше BG REIT (-2.04%), следван от SOFIX (-1.60%), BGBX 40 (-0.30%) и BGTR 30 (-0.13%). От началото на септември два от индексите са на загуба и два на печалба: SOFIX (-0.53%) и BG REIT (-0.54%) отчитат спад, а BGBX 40 (+0.74%) и BGTR 30 (+1.10 %) нарастване.

В последната пълна седмица на август (23 -27) три от четирите индекса затвориха в зелената зона и само SOFIX беше на загуба (-0.46%), като начело по ръст беше BGBX 40 (+0.17%), следван от BGTR 30 (+0.15%) и BG REIT (+0.09%).

Равносметката на БФБ

за отминалия месец август показва, че три от борсовите индекси бележат повишения и само SOFIX се понижава с 0.76%. При другите индекси най-голямо е увеличението при BGTR30 (+2.50%), следван от BGBX40 (+1.29%) и BGREIT (+1.24%). Лятната равносметката (от 1 юни до 31 август) е още по-добра, тъй като и четирите измерителя са със значителни печалби: начело е BGTR 30 (+8.25%), следван от BG REIT (+6.53%), BGBX 40 (+5.60%) и SOFIX (+3.71%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември преди дни), заради коронавирусната пандемия, до 17 септември 2021 година, SOFIX e със значителен ръст от 21.59%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 24.33% и общ оборот на включените в измерителя 15 публични дружества от 83 472 316 лева.

Акцентите от седмицата на БФБ

За трета поредна седмица Софарма АД (SFA) попада в групата на най-оборотните дружества (виж по-долу) с реализирани 67 сделки за 887 736 лава, като най-голям дневен оборот е отчетен на 17 септември - денят за третото поредно изкупване на собствени акции, когато са изтъргувани 205 278 лота за 759 715 лева, при планирани 200 000 собствени акции. Най-вероятно останалите 5 278 лева са изтъргувани от други инвеститори заради постигнатата по-висока средна цена от 3.700 лв./акция за деня. Така в продължение на три дни в три поредни седмици: 3 септември (планирани 250 000 собствени акции), 10 септември (350 000 собствени акции) и 17 септември (200 000 собствени акции). Предстои да разберем как се е преструктурирало дяловото участие на инвеститорите.

Засега няма официална информация за двете най-оборотни дружества през седмицата, които са реализирали сделки с акции за над 1 милион лева - НДФ Динамик (DYN) и Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL).

Попадането на Алтерко АД (A4L) сред най-оборотните емисии и в групата на най-печелившите може да е заради свикването на извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на 15 октомври за промени в устава на дружеството, които са свързани с увеличаване на капитала. Освен това, право на глас в ОСА се предвижда да упражнят лицата, вписани като такива в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.10.2021 г., а последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на БФБ, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 29.09.2021 г. Респективно и да получава дивидент. Затова може да се очаква, че търговията с акциите на Алтерко ще бъде активна и през следващите две седмици. Нека припомним, че за 2020 година акционерите получиха нетен дивидент от 0.20 лева на акции.

Редно е да се отбележи, че Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) отново попада в групата на най-печелившите емисии, което най-вероятно се дължи на резултатите от проведеното на 14 септември Общо събрание на акционерите, на което бе решено да се разпредели 6-месечен дивидент в общ размер на 10 250 000 лв. (677 786.42 лв. от печалбата за 2020 г. и 9 572 213.58 лв. от печалбата за първото полугодие на 2021 г.) или всеки акционер да получи по 0.82 лв. на акция, един от най-високите на публичните компании.

Право да получат шестмесечен дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа до 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.09.2021 г., като последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.09.2021 г. Това предполага, че и следващата седмица може да се очаква активна търговия с книжата на ТБС Груп. Освен това, само малко повече от година след старта на търговията с акции на БФБ на дружеството (8 юни 2020 г.) то е в състава на SOFIX (от март 2021 година).

И въпреки че три от четирите индекса са на загуба,

БФБ отчете по-висок оборот

спрямо предходната седмица (7-10 септември, която беше по-кратка), като са осъществени 1 620 сделки с 2 357 087 лота за 11 484 213 лева, спрямо 1 062 сделки с 1637 109 лота за 9 207 305 лева или с 558 сделки, 719 978 лота и 2 276 908 лева повече.

Седмичен оборот над 200 000 лева през периода 13 - 17 септември са реализирали 14 дружества, спрямо 12 в предходната седмица. На върха са акциите на НДФ Динамик (DYN) с 65 сделки за 3 547 768 лева; Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) с 2 сделки за 1 000 007 лева; Софарма АД (SFA) с 67 сделки за 887 736 лева; Алтерко АД (A4L) с 93 сделки за 630 263 лева; Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) със 75 сделки за 504 265 лева; Индустриален Холдинг България АД (IHB) със 73 сделки за 479 063 лева; Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД (IDH) със 17 сделки за 451 330 лева; Софарма Трейдинг АД (SFT) с 84 сделки за 370 019 лева; Градус АД (GR6) с 61 сделки за 314 566 лева; 235 Холдингс АД (235H) с 2 сделки за 311 308 лева; Монбат АД (MONB) с 40 сделки за 310 990 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) със 129 сделки за 268 979 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 76 сделки за 233 294 лева и Албена АД (ALB) с 54 сделки за 203 362 лева.

Прави впечатление, че за втора поредна седмица 4 дружества отново са в групата на най-оборотните емисии: Софарма АД (SFA), НДФ Динамик (DYN), Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) и Индустриален Холдинг България АД (IHB).

Въпреки че три от четирите индекса завършиха с повишения,губещите акции са повече от печелившите при съотношение 36% за губещите към 30% за печелившите и 34 на сто без промяна. При другите показатели също преобладават губещите: при търгуваните емисиите (48% губещи към 35% печеливши и 17 на сто без промяна), при сделките (49% губещи към 36% печеливши и 15 на сто без промяна) и при обемите обороти (30% печеливши към 20% губещи и 50 на сто без промяна), което означава, че са търгувани повече акции, чийто цени са се понижили.

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (13 -17 септември) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са на загуба и само един с минимално повишение:

- при SOFIX е отчетен спад с 1.18%, след като в предходната седмица нарасна с 0.42%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 079 594 лота за 3 399 857 лева, спрямо 2 371 291 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 повишението е минимално с 0.02%, след като в предходната седмица отчете ръст с 0.98%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 576 394 лота за 5 476 872 лева, спрямо 5 012 196 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 понижението е с 0.06%, след като в предходната седмица завърши с нарастването с 1.11%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 543 788 лота за 5 685 257 лева, спрямо 5 224 643 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-голямо понижение от 1.45%, след като в предходната седмица беше с най-голям ръст с 1.29%. През отминалите четири работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 113 914 лота за 293 095 лева, спрямо 79 719 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- 235 Холдингс АД (235H) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 19.31% и оборот от 311 308, реализиран само на 13 септември, при последна цена от 34.600 лв./акция и пазарна капитализация от 176 771 400 лева;

- Алкомет АД (ALCM) е с повишение от 9.29% и седмичен оборот от 14 671 лева, при последна цена от 10.000 лв./акция и пазарна капитализация от 179 529 590 лева"

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) е с нарастване от 7.69% и седмичен оборот от 114 136 лева, при поседна цена от 308.000 лв./акция и пазарна капитализация от 593 824 000 лева;

- Индустриален Капитал Холдинг АД (HIKA) е на печалба с 4.23% и седмичен оборот от 15 670 лева, при последна цена от 2.960 лв./акция и пазарна капитализация от 46 959 050 лева;

- Алтерко АД (A4L) е с ръст от 4.07% и седмичен оборот от 630 263 лева, при последна цена от 17.900 лв./акция и пазарна капитализация от 322 199 982 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- Градус АД (GR6) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 9.93% и седмичен оборот от 314 566 лева, при последна цена от 1.270 лв./брой и пазарна капитализация от 309 383 062 лева;

- Неохим АД (NEOH) е с понижение от 8.15% и седмичен оборот от 41 885 лева, при последна цена от 24.800 лв./брой и пазарна капитализация от 65 828 078 лева;

- Албена АД (ALB) е на загуба с 5.92% и седмичен оборот от 203 362 лева и е отново в тази група на най-губещите емисии, след като в предходната седмица спадът беше по-голям, с 6.11%, при последна цена през отминаващата седмица от 31.800 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 135 885 407 лева от 144 431 659 лева седмица по-рано;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е със спад от 5.47% и седмичен оборот от 49 094 лева, при последна цена от 12.100 лв./брой и пазарна капитализация от 82 280 000 лева;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е с понижение от 4.78% и седмичен оборот от 24 116 лева, при поседна цена от 2.190 лв./брой и пазарна капитализация от 75 865 816 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България на 3е-news.net