През август индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейски съюз отскочи по-силно от очакваното след слабостта, отчетена предходните два месеца, показват данни на Евростат, които могат да допринесат за икономическия растеж през третото тримесечие на годината. Индустриалното производство в България също отбеляза добър подем, парирайки голяма част от слабото поведение през юли.

Производството в рамките на еврозоната нарасна през август с 1,0% спрямо юли, когато се сви с 0,7% (слаб възходяща ревизия от предишна оценка за понижение с 0,8%), докато очакванията на финансовите пазари бяха за по-скромно повишение с 0,4 на сто. Това представлява растеж на производството за едва трети месец от началото на годината и първо повишение от май насам.

Подемът на производството в еврозоната се дължи на солиден ръст с 1,9% на енергийното производство, с 1,5% при производството на стоки с дълготрайна употреба и с 1,4% на стоките с недълготрайна употреба и на средствата за производството.

През август четири от петте водещи икономики в еврозоната отчитат увеличаване на производството, като единствено в Германия е регистрирана стагнация. Най-здраво повишение с 1,7% има в производствения сектор на Италия и Холандия, следвани от Испания (повишение с 0,85) и Франция (с 0,3%).

Спрямо година по-рано индустриалното производство в еврозоната нарасна с 0,9% при очаквания за понижение с 0,2% и след анемичен растеж с 0,3% през юли (възходяща ревизия спрямо предходни данни на Евростат за понижение с 0,1%).

Трябва да се има предвид, че рязкото увеличаване на промишленото производство беше един от важните двигатели за изненадващо силния икономически растеж на еврозоната през 2017 година, когато беше отчетена най-добра експанзия от десетилетие насам. Последва обаче намаляване на производството през първото тримесечие на настоящата година и слаб растеж през второто тримесечие. Това допринесе за забавяне на икономическата експанзия в региона през първото полугодие, като БВП на еврозоната нарасна с 0,4% през всяко едно от първите две тримесечия. Евростат ще представи на 30-и октомври предварителните данни за икономическия растеж в еврозоната през третото тримесечие.

Въпреки изненадващо добрия подем на производството през август мнозина анализатори предполагат, че тази позитивна тенденция е малко вероятно да се запази и през септември, визирайки очакваното влошаване на германското производство с оглед на влезлите от началото на есента нови стандарти за отработени газови емисии, известни като WLTP тестове, които би трябвало да отслабят временно автомобилната индустрия във водещата европейска икономика.

Междувременно производството в целия Европейски съюз също отбеляза добър отскок през август, нараствайки с 0,8% спрямо юли, когато се понижи с 0,6%, като на годишна база беше отчетен растеж от 1,2% след повишение с 1,0% месец по-рано.

Подобрението се дължи на ръст с 1,2% на средствата за производство, с 1,1% на производството на недълготрайни потребителски стоки (такива като дрехи и хранителни продукти), с 0,9% на енергийното производство и с 0,8% на потребителските стоки с дълготрайна употреба (такива като автомобили и хладилници например).

Според данните на Евростат индустриалното производство в България се повиши през август с 0,8% спрямо юли, когато се сви с 1,3%, потвърждавайки по този начин осредненото темпо на растеж в рамките на целия ЕС.

На годишна база растежът на индустриалното производство в България се ускори до 2,3% (спрямо август 2017-а), след като през юли се забави рязко до 0,8%, отбелязвайки по този начин най-слаб растеж от месец май насам.