На хоризонта се появява нов обещаващ мозъчен тръст. Това е изследователската мрежа от доказани икономисти и финансисти, които ще отговарят на въпросите: какви мерки ще извадят икономиката ни от блатото и дали правилата, които Парламентът кове за бизнеса, са адекватни на исторически новата реалност и създават ли необходимата рамка за развитие.

Топ-темата на настоящата година ще е как да преодолеем бързо и успешно здравната, икономическата и социалната кризи. Кои са работещите мерки и решения от страна на бизнеса и държавата.

В тази светлина Институтът по икономика и политики, начело на който е бившият финансов министър и преподавател доцент Петър Чобанов влиза в сътрудничество с новосъздадената мрежа "Съвет по икономически и публични политики" (СИПП).

В редиците й се отличават имената на докторантите по финанси, познати от родния ефир Владимир Сиркаров и Кузман Илиев, както и икономистите Никола Филипов и Михаил Кръстев - също добре разпознаваеми коментатори по икономически и политически теми в общественото простанство.

По всичко личи, че това е проект, който си поставя амбициозни цели. Една от тях е да бъде сериозен коректив на често лишените от анализ за икономическите ефекти родни законодателни актове. Съветът по икономически и публични политики ще предоставя периодични доклади и бюлетини в разнообразни тематични области.

Тази инициатива цели и създаването на образователен хъб с иновативни възможности за специализация в областта на икономическата наука и финансите. Академичната дейност ще се преплита с работа с бизнеса и държавните институции, което ще повиши експертността и доверието на обществото към образованието, бизнес практиките и работата на държавата.