"Тази година сме в среда на икономика, която все още расте стабилно. От една страна в Европа има забавяне, от друга страна тя се трансформира, вътре в България особено, в промишлеността - имаме този преход към производства с по-висока добавена стойност и по-капиталоемки", обясни пред БНР икономистът Петър Ганев от ИПИ.

"На регионално ниво тази трансформация дава своето отражение. Докато водещите центрове все повече се опитват да вземат от нея и да привлекат такива производства с по-висока добавена стойност и повече знание, вложено в тях, съответно и по-високи разходи на труда, други региони опитват да се възползват от тази промяна и да привлекат по-скоро от стария тип инвеститори. Това са регионите, където има малко по-висока безработица и където заплатите все още изостават. Такива процеси може да се наблюдават например около Хасково и Кърджали. Такъв регион би бил около Плевен и Враца."

Във водещите три-четири центъра чуждите инвестиции са в големи количества, в други отсъстват, посочи Ганев. "В София натрупаните чужди инвестиции са над 12 милиарда евро. Другите центрове като Варна, Бургас, Пловдив имат около 2 милиарда, след което всички останали отиват вече под милиард. Тоест виждаме разлика от 12 пъти на София спрямо петия или шестия."

Анализът на ИПИ откроява много доброто развитие на периферията около големите центрове, особено на София област, където заетостта вече почти се изравнява с тази в столицата.