Какви са икономическите перспективи по света и у нас в началото на годината? Пред БНР икономистът от УНСС Щерьо Ножаров очертава тенденциите:

"Започва кръгла година и много европейски и световни политики приключват днес и започват нови планове с хоризонт 2030 и дори 2050.

Светът преминава към дигитална, нисковъглеродна, кръгова икономика."

Ножаров очерта динамичната глобална ситуация и факторите, които ще оказват влияние върху българската икономика, която на този етап не е нито нисковъглеродна, нито дигитална, нито кръгова.

"Стратегически инвеститори се изтеглят от България, само 10% от българската икономика е на фондовата борса, имаме увеличение на дела на сивата икономика - въпреки усилията на правителството - изтъкна Ножаров.

Тъй като икономиката е основана върху остаряла концепция няма как да има висока възвращаемост, поради което се укрива реалното плащане на доходи и не се плащат реални осигуровки.

Реалната покупателна способност на населението е ниска.

Нараства черният пазар на петролни продукти

Сериозен проблем е и нарастващото неравенството. Разликата в Европейския съюз между най-богатите и бедните е максимално 5 пъти, а в България достигна 8 пъти.

Увеличаващото се неравенство поглъща средната класа - сочат икономическите показатели.

Процентът на бедност е около 39% - на практика това е поглъщане на средната класа от бедността.

Енергетика

Редица региони разчитат на въгледобива и енергопроизводството, базирано върху ТЕЦ-ове - 45%, а тенденцията е да намалява до 15% през 2035 година.

Предвижда се ТЕЦ-овете да преминават на газ, а това ще оскъпи производството 4 пъти.