Проектната компания ICGB, която отговаря за изпълнението на газовия интерконектор Гърция-България, успешно усвои първия транш от заемното финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), съобщиха от компанията. Общата стойност на финансирането от ЕИБ за целите на проекта възлиза на 110 млн. евро, които са обезпечени с гаранция от страна на българската държава, предава БТА.


Договорът за заем от страна на ЕИБ е сключен с БЕХ през 2019 г., като така финансирането на проекта IGB е напълно обезпечено. Общата стойност на интерконектора, който ще свързва газопреносните мрежи на България и Гърция, е близо 240 млн. евро, които са осигурени чрез капитал на акционерите, заема от ЕИБ в размер на 110 млн. евро с държавна гаранция и грантове в размер на 39 млн. евро по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". За целите на проекта са осигурени и 45 млн. евро от Европейската енергийна програма за възстановяване, посочват от ICGB.

За получаването на първия транш от заема от ЕИБ са поставени редица предварителни условия, включително въвеждането на Рамка за екологично и социално управление на изпълнението на проекта /Environmental and Social Management Framework/. Тези планове включват над 20 документа и имат за цел да въведат екологичните и социални стандарти на международните финансови институции, приложими за подобен тип инфраструктурни проекти, в това число планове и мерки за комуникация и подпомагане на местните общности, обезщетяване на засегнатото население, възстановяване на поминъка и други.

Като част от предварителните условия на ЕИБ е избран и консултант за екологичен и социален мониторинг, който трябва да извършва одити на изпълнението на екологичните и социални мерки, заложени в разработената екологична и социална рамка и да докладва на Европейската инвестиционна банка, допълват от ICGB.

За проекта са изготвени и представени редица документи - договори за пренос на газ с ползвателите на капацитет; споразумение за усвояване на заема и договор за учредяване на особен залог в полза на БЕХ ЕАД като пряк заемодател на проектната компания. Учредени са и другите обезпечения, сключена е изискуемата застраховка с необходимото покритие за всички рискове по време на строителството.