При приемане на еврото дългът на Хърватия беше деноминиран в евро, над 70 процента от кредитите и депозитите са деноминирани в евро, повечето цени на дълготрайните материални активи и на автомобилите бяха в евро. Това каза Марко Приморац, министър на финансите на Хърватия, в изказването си на Конференцията "България по пътя към еврото", организирана от Министерството на финансите (МФ).

С приемането на еврото всички кредитни агенции увеличиха рейтинга на Хърватия и той сега е на исторически високи равнища. Паричната политика е единственият механизъм за борба с инфлацията и затова ЕЦБ вдига лихвите. Ако не бяхме еврозоната, лихвите щяха да са доста по-големи, добави хърватският министър, цитиран от БТА.

Разходите за обмен на валута при нас бяха 160 млн. евро годишно и този разход вече го няма за нашата икономика. Туристите вече се чувстват като у дома си и няма нужда да търсят обменни бюра за валута, каза Приморац.

В същия ден, когато влязохме в еврозоната, влязохме и в Шенген, и това показва, че европейската интеграция е още възможна, посочи финансовият министър на Хърватия.

Скептиците се опасяваха много от инфлацията при приемането на еврото. Ние очаквахме ръст на инфлацията от 0,2 - 0,4 на сто. Имаше редки случаи на повишение на цените, но допълнителната инфлация от декември 2022 година към януари 2023 година е близа до нулата. Важно е процесът да е прозрачен и затова въведохме показването на цените в двете валути - хърватски куни и евро. Имахме няколко агенции, които следяха цените и бдяха за неоснователно повишение. В Закона за еврото е посочено, че се прилага фиксиран обменен курс. Имаше и правила за преизчисляване и закръгляване на цените, обясни министърът на финансите на Хърватия.

Хората доста се радваха за това, че можеха да гласуват какви ще са монетите в евро със символите на Хърватия, допълни Приморац.

Радвам се, че макар процесът за приемане на еврото в България малко да се забави, вие сте все така отдадени да направите необходимо за приемане на общата европейска валута. Нашата стратегическа цел беше да влезем едновременно в Шенген и в еврозоната и за това беше важна политическата стабилност, отбеляза министърът на финансите на Хърватия.