Гръцките компании, които развиват дейност в България, са доволни от сравнително ниското данъчно облагане и благоприятната среда за инвестициите си, но срещат все повече затруднения в намирането на служители. Това споделиха пред БТА на Солунския международен панаир двама представители на Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) - членът на Управителния съвет Теодорос Полидорос и изпълнителният му директор Минко Герджиков.

"Причината, поради която сме тук, е от една страна това, че виждаме голям потенциал общо за бизнеса в България и по-специално за нашата сфера", казва Теодорос Полидорос. Той е в България от 2006 г. и е изпълнителен директор на рейтинговата и консултантска компания ICAP CRIF - една от големите фирми с гръцки капитали, която работи в България.

Той подчертава, че България отбелязва голямо развитие и очаква, че това развитие ще продължи в бъдеще. България "е една страна, гостоприемна към бизнеса и мога да кажа, че вероятно е още по-гостоприемна към гръцките компании", казва Полидорос.

Сред предимствата на България за гръцкия бизнес той изтъква, че "наред с двете основни предимства на страната, които са свързани от една страна с ниското данъчно облагане, което е един значителен мотив, и с квалифицираните служители, които могат да бъдат намерени в страната, това е една страна, която, както споменах, е много благосклонна към бизнеса и по мое мнение, що се отнася до гръцките фирми, тя е едно естествено продължение в бизнес отношение за гръцките компании. Смятам, че България, както и целият регион, предоставят доста възможности за гръцките фирми."

На въпрос дали профилът на гръцките компании в България през последните години се е променил, Полидорос отговаря: "Истината е, че се случиха някои големи изтегляния на гръцки инвестиции от България. Голямата промяна настъпи по време на кризата в Гърция в банковия сектор. Преди 15 години, по времето, когато за първи път дойдох в България, там имаше пет гръцки банки, сега е само една. Някои големи гръцки компании като "Глобул" напуснаха страната, най-скорошният пример е "Чипита", но се увеличи броят на средните гръцки фирми, които развиват дейност в страната. В България в момента в Търговския регистър са записани над 20 хиляди гръцки фирми, които по данни от 2022 г. имат оборот от порядъка на 6 млрд. евро, а в тях работят около 55 хиляди служители. Следователно гръцкото бизнес присъствие в България е трайно силно, увеличава се предимно с компании със среден мащаб, което мисля, че до определена степен компенсира тази разлика, създадена от някои големи компании, които се изтеглиха."

Полидорос обясни, че участието на ГБСБ на Солунския панаир е по покана на българското Министерство на икономиката и индустрията и има за цел да подпомогне както гръцките компании, които имат интерес да развиват дейност в България, така и българските, които искат да се установят на гръцкия пазар.

От своя страна Минко Герджиков, изпълнителен директор на ГБСБ, припомни, че организацията на гръцкия бизнес в България съществува още от 2005 г. и "за тези 18 години се превърна в една от най-сериозните бизнес палати в България", като подпомага гръцките фирми в преодоляването на проблеми от различно естество, при установяването на контакти с български партньори, предоставя им правно и рекламно обслужване, организира срещи на гръцкия бизнес с фактори от българския и гръцкия политически живот и др.

"Гръцкият бизнес е привлечен (в България) първо от по-благоприятното данъчно облагане, второ - от близкото разстояние, трето - от приятелската обстановка, четвърто - от членството на България в Европейския съюз", казва Герджиков. Що се отнася до трудностите, които срещат членовете на ГБСБ, той каза, че "най-големият проблем е липсата на работна ръка, тъй като всички гръцки инвеститори имат желание да увеличат своята продукция, обаче липсата на работна ръка затруднява сериозно този процес. Вторият проблем, който създаваше трудности, беше дългото време да няма правителство и доста въпроси, които трябваше да се решат на правителствено ниво, бяха отлагани. Но, слава Богу, този проблем е вече решен и ние сме много благодарни, че министерството на икономиката ни включи в българския щанд на Солунския панаир, за да можем да покажем и на нашите гръцки заинтересовани приятели колко хубаво място е България за гръцките инвестиции."