Нашите очаквания към днешна дата са в държавния бюджет за 2019 г. да постъпят с 53,8 млн. лева по-малко или неизпълнение с 0,2 процента.

Това каза министърът на финансите Владислав Горанов по време на дебатите по рамката на държавния бюджет на Република България за 2020 г. Той обаче увери, че текущата статистика за изпълнение на бюджета дава определена гъвкавост по отношение на разходната част на бюджета, предаде БТА.

Горанов посочи, че за следващата година бюджетът е планиран по същия консервативен начин и очаква да бъде наваксано неизпълнението от тази година.

Преизпълнение на приходите няма, има изпълнение на приходите, коментира министърът по повод аргументите на БСП за по-голяма разходна част за догодина. Всички предложения, които сте направили водят по наши оценки - може да бъркаме, но все пак в Министерство на финансите работят по-добри експерти отколкото в различни партийни централи - до 4,5 млрд. лв. дефицит спрямо консолидираната фискална програма, посочи той. По думите му 4,5 млрд. лв. е разминаването между приходите и разходите, ако всички предложения на левицата бъдат инкорпорирани в член първи на бюджета.

Румен Гечев /"БСП за България"/ поиска министърът да обясни защо БВП расте с по около милиард и половина повече от прогнозата, а бюджетните приходи са същите или намаляват. Второ - излиза една голяма лъжа, какви са тези фискални резерви, които растат, откъде идват, коментира той. Не позволявайте на министрите да правят оценки за партийни централи, защото в партийни централи има доктори, има професори от БАН, а те разбират повече от вашите експерти, добави Гечев.

Министър Горанов го репликира, че не приема МФ да бъде асоциирано с думата "лъжа". Той посочи, че е представил държавна финансова статистика, която се извършва не само от МФ, но и от НСИ. Преди това от левицата развиха предложенията си за промени в приходната и разходната част. БСП прави предложения за реформи през бюджета, коментира Димитър Данчев от групата на социалистите. Колегата му Румен Гечев критикува ГЕРБ, че нямат бюджетна политика.

Има бюджет, има изразен счетоводен подход, но политика няма, коментира той и отбеляза, че БСП предлага алтернатива. Няма страна, която да е станала развита, без прогресивно данъчно облагане, посочи той. Според Гечев няма никакви политически вътрешни или външни причини, които да задължават България да поддържа еднаква ставка на ДДС за всички стоки и услуги, с изключение на туризма.

Депутатите приеха рамката на бюджет 2020

Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Предвидените приходи, помощи и дарения са в размер на 28 054 682 700 лева, разчетените разходи са 14 356 374 300 лева, а бюджетните взаимоотношение /трансфери/ са 12 238 541 500 лева. За догодина се предвижда вноска в общия бюджет на Европейския съюз в размер на 1 397,4 млн. лв., което е със 115,3 млн. лв. повече от 2019 г.

Основните бюджетни взаимоотношения между общините и централния бюджет са в общ размер от 4 202 545 500 лева или с 456,8 млн. лева повече от миналата година. Предвидените трансфери за държавното обществено осигуряване са 4 312 531 400 лева, а за Националната здравноосигурителна каса - 1 616 999 500 лева.

Приоритетите на Бюджет 2020 са образованието, здравеопазването, отбраната, пенсионната политика и политиката по доходите.

Не беше прието предложението на БСП чл. 1, който дава рамката на бюджета, да се гласува последен, за да са допустими корекции.

Отхвърлени бяха предложенията на БСП по рамката на бюджета, включително и това за създаване на фонд за развитие на Северозапада с 300 млн. лева.

Предложението на Весела Лечева и Иван Ченчев от левицата за допълнителни 3,2 млн. лева за физическо възпитание и спорт първоначално беше прието с няколко гласа "за" в повече от "против" и "въздържал се", а после отхвърлено при прегласуването.

ДПС настоя за повече капиталови разходи за общините за рехабилитация на пътната мрежа, но искането беше отхвърлено. Не беше подкрепено и предложението на "Обединени патриоти" за увеличение на средствата за читалищата и регионалните библиотеки с 2 млн. лева.

Депутатите приеха бюджета на Администрацията на президента, на Народното събрание и на Министерския съвет в законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Народното събрание одобри бюджет от 8 126 500 лева разходи за осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България.

Парламентът си гласува разходи от 80 752 200 лева, от които за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт са отделени 11 312 100 лева. Предвидените трансфери от централния бюджет са в размер на 79 252 200 лева, а собствените приходи и дарения - 1 500 000 лева. Заложен е резерв за непредвидени и/или неотложни разходи от 500 000 лева.

Депутатите одобриха разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. от 118 730 200 лева, разчетените приходи са 12 980 100, а трансферите от централния бюджет - 107 322 100. За администрацията са отделени 11 273 700 лева, за убежища и бежанци - 9 441 300 лева. Субсидията за вероизповеданията е 33 340 000 лева.

За Българската православна църква - Българска патриаршия са предвидени 26 млн. лева, за Главното мюфтийство - 5 770 000 лева. За Католическата църква в България, за Религиозната общност на евреите в България и за Арменската Апостолическа православна света църква са отделени по 70 000 лева. За протестантските вероизповедания в България са предвидени 160 000 лева.

В Бюджет 2020 за задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на БПЦ са предвидени 650 000 лева, а за българските православни църковни общини в чужбина - 550 000 лева.

Отхвърлено беше предложението на Васил Антонов /"БСП за България"/ и група народни представители да се отпуснат 900 000 лева за Зографския манастир.

Парламентът гласува и бюджета на Сметната палата, на Омбудсмана и на Конституционния съд за 2020 г. В момента депутатите обсъждат бюджетите на отделните министерства.

София, 4 декември /Нелли Желева, БТА/

Парламентът прие окончателно бюджета на съдебната власт за догодина. Депутатите гласуват на второ четене републиканския бюджет`2020.

Отхвърлено беше искането на БСП за допълнителни 5,8 млн.лв отгоре за назначаване на още съдебни помощници - 100 щатни бройки. Достъпът до правораздаване ще се отвори, защото ще е по-бързо и качествено, обясни Филип Попов.

Други 420 хил. лв, според левицата, са необходими за увеличение на предвидения бюджет на Инспектората към ВСС, което са 10 щатни бройки.

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов смята, че предложението отразява грижа за развитието на съдебната система и решаване на проблемите в нея, но призова към умереност.

Според него ВСС в преговорите с Министерството на финансите е постигнал максимален бюджет - увеличение с повече от 80 млн.лв, което ще се отрази положително върху работата на съдебната система и ще доведе до по-високи възнаграждения средно с 10 на сто.

Предлаганите от социалистите 5,8 млн.лв за съдебни помощници Кирилов смята, че ще доведат до много високо възнаграждение, което не съответства на статута им.

Така окончателно за догодина заложените приходи и помощи в съдебната власт са 116 000 000 лв. Разходите - 771 317 000 лв. От тях за текущи разходи се предвиждат 746 347 000 лв, а за капиталови - 24 370 000 лв.

През 2020 г. за ВСС са заложени разходи от 49 575 300 лв., ВКС - 21 815 200 лв, ВАС - 19 471 400 лв., Прокуратура на Република България - 289 095 700 лв.

За съдилищата са предвидени 378 277 800 лв., за Националния институт на правосъдието 3 971 200 лв., за Инспектората към ВСС - 8 510 400 лв.