По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.5%, т.е. месечната инфлация е 1.5%. Годишната инфлация за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. е 9.1%.

По-голямо увеличение на потребителските цени - с 12.5%, статистиката отчете през януари 2008 г. по време на световната финансова криза 2007-2008 година

Средногодишната инфлация за периода февруари 2021 - януари 2022 г. спрямо периода февруари 2020 - януари 2021 г. е 4.1%.

Графика: НСИ

По предварителни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%. Годишната инфлация за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. е 7.7% (табл. 2 от приложението). Средногодишната инфлация за периода февруари 2021 - януари 2022 г. спрямо периода февруари 2020 - януари 2021 г. е 3.5%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени* (ХИПЦ) е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната, отбелязва НСИ.

По предварителни данни на НСИ индексът на цените за малката кошница за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.7%. През януари 2022 г. цените на хранителните продукти и услуги от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се увеличили с 2.9% спрямо предходния месец, а на нехранителните - с 0.8%. Услугите от тази кошница са покъпнали минимално - с 0.1%. 

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги.

*Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинстваХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното изменение на цените за дванадесетте месеца на текущата година спрямо средното изменение на цените за дванадесетте месеца на предходната година, тоест - измерват средногодишната инфлация.

Какви са месечните промени по стоки

През януари 2022 г. спрямо предходния месец декември 2021 г. цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

- хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 2.4%;

- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;

- облекло и обувки - намаление с 1.8%;

- жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.4%;

- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.2%;

- здравеопазване - увеличение с 0.4%;

- транспорт - увеличение с 0.6%;

- съобщения - цените остават на равнището от миналия месец;

- развлечения и култура - увеличение с 3.8%;

- образование - увеличение с 0.2%;

- ресторанти и хотели - увеличение с 2.3%;

- разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.7%.

През януари 2022 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 1.3%, брашно - с 4.2%, бял хляб - с 2.9%, типов и ръжен хляб - с 3.0%, макаронени изделия - с 5.3%, месо от едър рогат добитък - с 1.4%, месо от домашни птици - с 1.2%, мляно месо (кайма) - с 2.3%, риба - с 2.6%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - съответно с 0.7 и 1.3%, кисело мляко - с 1.4%, сирене - с 1.6%, кашкавал и извара - с по 4.3%, яйца - с 0.8%, млечни масла - с 5.8%, олио - с 4.4%, ябълки - с 3.7%, цитрусови и южни плодове - с 1.0%, домати - с 13.4%, краставици - с 16.4%, зеле - с 8.9%, пипер - с 22.2%, зелен лук и праз - с 3.1%, гъби - с 3.5%, зрял боб - с 1.8%, леща - с 4.9%, захар - с 2.5%, шоколад и шоколадови изделия - с 1.0%, сол - с 2.1%, кафе - с 2.3%, чай - с 3.0%, минерална вода - с 2.6%, газирани напитки - с 2.0%, ракии - с 1.3%, вина - с 0.4%, бира - с 0.6%, и други.

През януари 2022 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: хляб "Добруджа" - с 0.1%, свинско месо - с 0.8%, малотрайни и трайни колбаси - съответно с 0.9 и 0.8%, маргарин - с 0.4%, сушени плодове и ядки - с 0.5%, зрял лук - с 1.3%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 0.3%, маслини - с 1.6%, картофи - с 1.1%, оцет - с 0.2%, плодови сокове - с 0.1%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: материали за ремонт и поддържане на жилище - с 2.7%, централно газоснабдяване - с 24.0%, газообразни горива за битови нужди - с 1.0%, въглища - с 3.1%, дърва за отопление - с 2.6%, хладилници - с 2.9%, перални и съдомиялни - с 1.6%, препарати за почистване на съдове - с 4.9%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) - с 2.3%, нови автомобили - 0.4%, дизелово гориво - с 0.8%, автомобилен бензин А95Н - с 0.6%, автомобилен бензин А100Н - с 0.4%, метан за ЛТС - с 20.3%, поддръжка и ремонт на ЛТС - с 2.8%, курсове за водачи на ЛТС - с 1.7%, цветарство - с 1.2%, вестници - с 1.2%, услуги по обществено хранене - с 2.1%, бръснаро-фризьорски услуги - с 3.3%, продукти за лична хигиена - с 0.9%, козметични продукти - с 3.1%, и други.

През януари 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло и обувки - съответно с 2.0 и 1.6%, пелети - с 1.7%, прахосмукачки - с 0.8%, принадлежности за ЛТС - с 0.1%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.3%, телевизори - с 0.5%, лаптопи - с 1.0%, и други.

През януари 2022 г. е регистрирано увеличение на цените на: лекарствените продукти - с 0.3%, лекарските и стоматологичните услуги - съответно с 0.9 и 1.2%.