Глоби за почти 160 000 евро за работа "на черно" са наложени в Кипър само за последния месец, сочат данни от проверка на две министерства - социалното и на вътрешните работи. В края на август те започнаха съвместна кампания за борба с незаконната заетост и миграция на граждани на трети страни - извън ЕС, предаде БНР.

Проверките са целеви и се извършват основно в икономически сектори, в които в Кипър най-често се наемат чуждестранни граждани - в строителството, в хотели, ресторанти, центрове за развлечения.

През първия месец от двумесечната кампания Инспекцията по труда е обхванала 418 обекти с близо 1400 работници. 36% от заетите са били граждани на трети страни, а 41% от тях са работили незаконно, показват резултатите.

Установените нарушения са липса на трудов договор и социални осигуровки, незаконно наемане на нелегално пребиваващи в Кипър чуждестранни граждани, както и представяне от тях на фалшиви документи.

Най-много чуждестранни работници при неспазване на законовите изисквания са открити в град Пафос, на западното крайбрежие на острова.

Целта на засилените проверки е да се пресече недекларираният и незаконен труд на хора от трети страни, като по този начин се ограничи и незаконната миграция, която той подпомага, подчертаха от двете министерства при обявяването на кампанията.