Водещият Фонд за справедлив преход на Европейския съюз за подпомагане на регионите за преминаване към икономика, която не зависи от изкопаеми горива и замърсяващи индустрии (към нискоемисионна икономика) няма да финансира проекти за природен газ и ядрена енергия, заявиха представителите в ЕС на държавите членки. Така окончателно приключи дебатът дали синьото гориво отговаря на условията за подпомагане. При изгарянето в електроцентралите газът отделя приблизително 50% по-малко CO2 от въглищата, но това е свързано с изтичане на метан, който също е сериозен парников газ.

Посланиците на 27-те страни членки на ЕС одобриха сделката, която беше сключена с Европейския парламент миналата седмица. Споразумението не позволява да се използват средства от Фонда за справедлив преход инвестиции, свързани с изкопаеми горива, включително природен газ и ядрената енергетика, предаде Euractiv.

Законодателите заявиха, че окончателната сделка е компромис, тъй като газовите проекти ще получават по-малък размер на финансиране при определени условия от Европейски фонд за регионално развитие.

Фондът за справедлив преход ще бъде насочен към региони, зависими от най-замърсяващите горива, като въглища и торф. Страните като Полша, Германия и Румъния се очаква да бъдат най-големите негови бенефициенти.

3e-news.net