Заради последствията от Covid кризата Фондът на фондовете обяви подкрепа за малките и средни фирми - в обем над 700 млн. лв., предава БНР.

Допълнителният финансов ресурс е предназначен предимно за иновации и технологичен трансфер.

Фондът има възможности да инвестира в повече от 200 компании в начален етап или във фаза на развитие, както и за микрокредитиране със споделен риск чрез банкови и небанкови посредници, обясни Ангелина Тодорова - директор на управление "Проектна информация и финансиране" във Фонда на фондовете.

"Говорим за облекчения при лихвите, говорим за по-ниски и по-гъвкави изисквания към обезпеченията, намалена административна тежест, възможности за гратисни периоди и тук включваме занаятчии, свободни професии, социални, малки и средни предприятия", добави тя.