Международната рейтингова агенция Fitch потвърди дългосрочния рейтинг на няколко държави на най-високото ниво-"ААА" със стабилна прогноза. Сред тях е и Германия.

"Рейтингът на Германия показва диверсифицираността, високата доходност и стабилността на нейната икономика, тази държава има силни институции и надеждно управление на държавния дълг", се казва още в мотивите на агенцията.

Единственият показател, по който Германия не отговаря на нивото "ААА" е държавният дълг, който е 64.1% от БВП, но има тенденция към понижаването му и от Fitch не очакват това да наруши макроикономическата политикана правителството.

Прогнозата е Германия да има икономически растеж за 2018 година от 2.3%.

Само шест държави в света имат най-високото ниво на рейтинга- "ААА" със стабилна прогноза. Това са Германиоя, Канада, Австралия, Норвегия, Швеция и Швейцария. САЩ също са с ниво "ААА", но с негативна прогноза.