Само ако сме заедно и обединим усилия може да постигнем скоростта, нужна за да осъществим Зеления преход и да набележим стъпките, с които да го постигнем. Това подчерта Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка в панела "Финансови инструменти за справедлив преход" от международната конференция Green Transition 2022: "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход".

От добрите намерения и прекрасните политически послания трябва да преминем към реални действия, с които да постигнем целта си. За бъдещото младо поколение е важно да направим Зеления преход справедлив. Не е въпрос на финанси, такива има - европейските комисари обявиха, че е осигурен значителен ресурс от европейските институции, плюс нашия ресурс като международни банкови институции. Въпросът е как да го мобилизираме, да го канализираме и насочим там, където има нужда. Така ще гарантираме, че няма да има припокриване на инвестициите, защото това е много чест проблем, с който се сблъскваме. Ако приемем, че имаме огромен финансов ресурс на разположение, то трябва много внимателно да планираме как да го използваме.

Трябва да разбием мита, че можем да разчитаме единствено на безвъзмездна помощ.

Докато живеем с идеята, че грантовете са единствената мантра за спасение, ние няма да постигнем успеха, от който се нуждаем. И то не защото грантовете са нещо лошо, напротив. Те са изключително важни и полезни. Проблемът е, че в годините грантовете, и то не само в България, разглезиха обществото, правителството, бизнеса, общините, всъщност всички нас - без да обръщаме внимание на ефекта и на добавената стойност от инвестициите.

Бъдещото финансиране занапред ще е ясно обвързано с реформа, трансформация и адаптация с участието на бизнеса. Ние сме банка, но във всеки проект трябва да търсим икономическа стабилност и възвръщаемост. Затова грантовете са важни, но когато бъдат насочвани там, където без тях не може, а това са базисна инфраструктура и подкрепа на най-слабо развитите региони. Но преди всичко те трябва да бъдат използвани като катализатор на частните инвестиции, привличане на банковия сектор. Ние, като европейска финансова институция, правим миксиране с безвъзмездни средства за да споделим и поемем риска. Тогава вече става по-лесно за търговските банки и частните инвеститори да поемат проекти, на които им трябва малко да покрият своята гаранция и да постигнат своята възвръщаемост.

Затова искам да изтъкна ролята на финансовите инструменти. Само ако ги използваме като катализатор, можем да постигнем мултиплициращ ефект. Ще дам пример с Европейския инвестиционен фонд, част от групата на ЕИБ. През последната година ЕИФ реализира финансови инструменти в България през търговските банки и Фонд на фондовете, като инвестирахме 450 млн. евро и мобилизирахме ресурс от над 2,7 млрд. евро. Мултиплициращият ефект от 4,5% е факт и той работи и в България, значи може!

Това е нагласата във вече приетия План за възстановяване и устойчивост, в който се отдава необходимото значение не само на грантoвете, но и на финансовите инструменти, с които да го реализираме. Във втория финансов инструмент - InvestEu, както и комисарят по икономика Паоло Джентилони спомена, банката има специална роля. Разполагаме с конкретни инструменти, като 30% от финансовия ресурс е именно за проекти, фокусирани върху климата и устойчивостта. Те са насочени към бизнеса, защото малкият и среден бизнес, иновативните и стартиращи компании, са гръбнакът на икономиката ни и се нуждаят от тази целенасочена финансова инжекция, за да преминат през този процес на трансформация.

Третият инструмент извън Кохезионните фондове и оперативните програми - Механизмът за справедлив преход, е изключително важна тема. Банката е партньор в реализирането и на трите му стълба. Стълб 1 са публичните инвестиции, чрез които осигуряваме национално съфинансиране. Стълб 2 е по InvestEu, където стимулираме инвестиции на бизнеса. При стълб 3 вече е задължително да се използва заем от ЕИБ, за да може да се комбинира и с грантов компонент за финансиране на публични проекти, основно на местните власти. Тук партньори като фонд Флаг и общините са изключително важни, за да идентифицираме правилните проекти - в случая съществува и грантов компонент, защото именно на общините в момента е най-трудно. Топката е в ръцете на публичните власти максимално скоро да одобрят териториалните планове за засегнатите региони и да ги представят, за да може с нашата техническа помощ да идентифицираме правилните проекти, а не просто да се "замерваме" с милиарди. Идеята, зад която заставаме твърдо, е да имаме устойчиви проекти с добавена стойност.

Енергийната ефективност и спестяванията са отговорът на загадката.

В рамките на инициативата RepowerEu разработваме нов финансов инструмент с частния и банковия сектор, чрез който да допълним европейското финансиране за проекти, свързани с енергийната ефективност и обновяване. Огромният потенциал, който в България не е достатъчно експлоатиран, е на сградния фонд. Той би трябвало да се използва по максимално най-добрия начин като катализатор на тези спестявания. В партньорство с ЕК и българското правителство, ние бяхме избрани да предложим модел за създаване на Фонд по декарбонизация и ще се постараем да представим най-добрия механизъм фондът да заработи.

Но отново от голяма важност са трите елемента: с какъв ресурс се разполага, кой го реализира и има ли добри проекти, които да финансираме.

За първите две точки имаме ясен отговор. В момента финализираме неговата структура.

Важен момент е финансовият ресурс. В България има възможност във Фонда за декарбонизация да насочим средства от Модернизационния фонд, от които страната ни все още не се е възползвала. Става дума за допълнителни 1 млрд. евро, които ще насочим през Фонда за декарбонизация към дейности за енергийна ефективност и ВЕИ. Ще разчитаме на Фонд на фондовете, Българска банка за развитие, фонд Флаг, за да можем през общ механизъм и работещи структури, привличайки частния ресурс и търговските банки, да реализираме качествени проекти.

Възстановяването от COVID-19 стимулира дигитализацията. Войната в Украйна ще катализира по-бързото използване на възможности за енергийна трансформация, която е изключително важна. Зеленият преход, колкото и непонятно да звучи за някои хора, е реалност и не е въпрос дали, а кога ще се случи. Затова сега трябва да мобилизираме целия ресурс, с който разполагаме.