Ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на България за 2022 г. от 2,8 на сто прогнозира Европейската комисия, съобщи БНР от Брюксел. За сравнение, през миналата година той е бил 4,2 на сто. За 2023 г. темпото на растеж на икономиката ще е по-слабо - до 2,3 на сто. 

В пролетната си прогноза ЕК заложи по-нисък ръст на БВП за 2022 г. - 2,1 на сто и по-висок за 2023 г. - 3,1 процента.

12,5 на сто ще е инфлацията за тази година, според прогнозата. През 2023 г. обаче поскъпването на потребителските стоки ще намалее почти наполовина - до 6.8 на сто.

През пролетта ЕК прогнозира по-ниска инфлация: за 2022 г. - 11,9% и за 2023 г. - 5%.

 

Като причина за рекордната инфлация за тази година се посочват по-високите цени на енергията и горивата и косвеното отражение на повишените енергийни цени за фирмите.

В прогнозата се посочва, че потребителското доверие е започнало да спада през март и предполага по-нисък растеж на частното потребление до края на годината.

Същевременно се отбелязва, че износът на стоки и услуги ще се повишава, като това се дължи и на туризма.

Прилагането на Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъде основен фактор за ускорения растеж на инвестициите за тази и следващата година.

По-високият растеж на БВП за тази година се дължи предимно на силното възстановяване през първите три месеца, когато бе отчетен ръст на БВП от 4%. Несигурната външна среда и затягането на условията по заемите, съчетани с по-слабото нарастване на заплатите, обяснява ревизията надолу за неговия растеж през 2023 година. Силното увеличение на заплатите през 2022 г. ще доведе до допълнително повишаване на цените, особено в секторите извън търговията.

В контекста на намаляването на заемите и очакваната инфлация, нарастването на заплатите ще бъде по-ниско догодина и ще забави растежа на потреблението.