Почти 33% от обработваемата земя в света е негодна за използване за добив на земеделски култури. Причината- ерозия, отмиване на органичните вещества, окисляване, замърсяване.

Това съобщи организация на ООН-ФАО, която се занимава с прехраната и земеделието. В същото време за създаване на слой от 1 сантиметър здрава почва са необходими около 1000 години.

"Здравата почва-това е невъзобновяем скъпоценен ресурс за човечеството, но ние все повече я намаляваме поради дейностите си. А земята ни дава храна, вода и без нея ще загинем", пише в съобщението на ФАО.

От организацията напомнят, че с темповете на унищожаване на годните за земеделие почви се поставя под заплаха възможността на бъдещите поколения да получават необходимата им храна. А според последните прогнози, към 2050 година хората на Земята ще са вече 9 милиарда.

Почвата е своеобразен филтър, който пречиства десетки хиляди кубика вода всяка година. Тя помага да се усвоят парниковите газове и е важна част от битката за запазване на климата на планетата.