Микро, малките и средни предприятия в страната ще могат да кандидатстват за над 735 млн. лв. до края на годината, съобщава министерството на иновациите и растежа.

Средствата са по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) към министерството на иновациите и растежа, уточнява БТА. Те ще трябва да бъдат инвестирани в нови машини и софтуер, в изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергия до 1 мегаватчас (MWh), в подобряването на информационната и киберсигурността и др.

Компаниите вече могат да подават проектите си по първата за България процедура от НПВУ - "Технологична модернизация". Тя е с общ бюджет 260 млн. лв. и е насочена предимно към производствените фирми - за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране на материали, за филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и за компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност. Кандидатстването до 21 септември 2022 г. и е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 на адрес - https://bit.ly/3z4jZ7l .

Спрямо големината и нуждите си дружествата могат да получат от 35 000 лв. до 700 000 лв. за закупуване на апаратура, с която да създадат нови поточни линии и продукти. Очаква се подкрепата да достигне до между 700 и 1000 компании.

Още над 3000 фирми пък ще бъдат подпомогнати със следващите четири процедури по Плана за възстановяване и устойчивост и по ПКИП. До края на лятото ще тръгне грантова схема за 30,6 млн. лв. за ИКТ решения. В последното тримесечие на годината ще бъде отворена мярка за 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия. Очаква се с нея да се постигне по-голяма енергийна самостоятелност на предприятията. Още 118 млн. лв. ще бъдат инвестирани в МСП, които са получили знака за качество "Печат за върхови постижения" по конкурсите на Европейския съвет по иновациите. Те ще могат да развиват иновационни дейности като създаване на прототипи и демонстрация на технологии.

Повече научни изследвания и създаване на иновации вътре в самите предприятия ще се финансират с пилотна процедура от Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Тя ще е с бюджет 127 млн. лв. и се очаква да започне да работи в края на тази година. По нея ще могат да кандидатстват фирмите от преработващата промишленост.