Пет нови обекта - район за отглеждане на гъби в Китай, традиционна агролесовъдна система на маите в Мексико, древна общност, свързваща скотовъдци и фермери в Мароко, разнообразна планинска хранително-вкусова система в Испания и пейзаж, съсредоточен върху бизоните в Тайланд - са официално признати за "Глобално важни системи за селскостопанско наследство" (GIAHS), съобщи Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО).

Местата бяха определени по време на среща на Научната консултативна група на GIAHS, която се проведе в Рим тази седмица (2-4 ноември), само дни след като водещата програма на ФАО отбеляза своята 20-а годишнина. Критериите за подбор предвиждат, че обектите трябва да бъдат от глобално значение, да имат стойност като обществено благо, да поддържат сигурността на прехраната и поминъка, агробиоразнообразието, системите на знания, социалните ценности и културата, както и изключителните пейзажи.

С най-новите допълнения към списъка със системи за глобално земеделско наследство. Световната мрежа за земеделско наследство на ФАО сега се състои от 72 системи в 23 страни по света. Включването на Тайланд бележи добавянето на нова държава към списъка.

Древна система за съвместно отглеждане на гори и гъби

Разположена във високите планини на провинция Джъдзян в източен Китай, Системата за съвместно отглеждане на гори и гъби Цинюан (Qingyuan Forest-Mushroom Co-culture System) се основава на отглеждането на гъби от хиляди години. Това е система за агролесовъдство, която се фокусира върху цикличното използване на ресурсите, включително уникална техника за съвместно отглеждане на гори и гъби. Горите осигуряват среда и хранителни вещества за ядливите гъби, които ускоряват разграждането на органичната материя в горите. Разлагането на мъртвата дървесина от своя страна увеличава хранителните вещества в горите.

Според правителствената статистика местните фермери извличат почти половината от приходите си от гъби и различни други продукти на системата, което я прави важен източник на препитание. Освен това е ключова банка за гъбични ресурси за Китай, където се съхраняват близо 400 идентифицирани вида макро гъби. Производителите на гъби, наричани още "Гумин", са живели в планинските гори от поколения, създавайки уникален език, обичаи и социални организации, фокусирани върху сътрудничеството и взаимопомощта.

Традиционна система за агролесовъдство, базирана на поликултура

Мексиканският полуостров Maya milpa е традиционна система за агролесовъдство, базирана на поликултура, която създава динамично жизнено пространство, пълно с генетични ресурси. Той разчита на устойчивото използване на биоразнообразието, с триада от култури - царевица, боб и тиква, които на някои места се допълват от фасул Лима. Тъй като системата зависи от гората, нейното опазване е незаменимо и отразява един от основните елементи на този GIAHS, базиран на щадящи горите практики и закотвен в идентичността на местните общности. Това е допринесло за способността му да осигурява храна и поминък за хората на полуостров Юкатан в продължение на поне 3500 години.

Разнообразието от дейности, свързани с Maya Milpa, също включва средства за препитание като лов, събиране на дърва за огрев, дървени въглища или строителни материали, градинарство, животновъдство и лечебни растения. Днес диверсификацията чрез пчеларство, агротуризъм и гастрономия също се проучва за справяне с изселването от селските райони, като се предлагат възможности за по-младите поколения.

Историческа система от оазиси, свързваща скотовъдци и фермери

Глобално важната система за селскостопанско наследство на Фигиг в източно Мароко, свързващ община Фигиг и съседния АбуЛакхал, е забележителна с начина, по който обединява скотовъдни и земеделски общности. АбуЛакхал притежава обширни пасища, върху които номадските общности са практикували скотовъдство от векове. Тези популации винаги са били търгувани с фермерите от Фигиг, които са разработили умни градове, наречени "Ksour" и базирани на водни извори. Тази система е домакин на широка гама от агробиоразнообразие, включително местни породи овце и ендемични сортове финикови палми, които поддържат поминъка на фермерите и пастирите. Търговията и споразуменията между двете общности им позволяват да балансират и усвоят промените в добивите и наличността на фураж, за да поддържат най-добре прехраната си.

Оазисните градини и водните ресурси са поддържани и разпределени между общностите чрез колективно управление въз основа на обичайни права. Този обект отдавна се смята за един от най-впечатляващите оазиси в страната, където местните традиции са оцелели след колонизацията и са осигурили оцеляването на общностите насред пустинята от дните на транссахарската търговия, когато е била ключов междинен пункт.

Разнообразна и многофункционална планинска хранително-вкусова система

Многофункционалната хранително-вкусова система на планините на Леон в северозападна Испания от векове е допринасяла пряко за продоволствената сигурност и поминъка на местните общности. Районът е домакин на забележително разнообразие от земеползване с гори (кестенови, букови, дъбови, брези, хвойна), пасища и обработваеми площи. Това позволява съвместното съществуване на земеделие, животновъдство, горско стопанство, лов и риболов в едно и също пространство, което придава на района голяма агроекологична стойност.

Способността на жителите на планините на Леон да опитомяват, поддържат и адаптират селскостопанското биоразнообразие е довела до опазването на уникални местни видове като кафявия и индийския петел от Леон, който се нуждае от много специфична среда за размножаване; видът говеда Mantequera Leonesa, ценен заради млечните си продукти, и отличителния испано-бретонски кон. Седемте биосферни резервата, съществуващи в пряка хармония със земеделските системи, създават комбинация от атрибути, които трудно могат да бъдат намерени другаде по света.

Пейзаж, споделен от хора и биволи

Thale Noi Wetland Buffalo Pastoral Agro-Eco-System в южен Тайланд е диверсифицирана система за отглеждане, белязана от дългогодишно взаимодействие между хората и биволите. През вековете пасторализмът е оформил и запазил биоразнообразието и ландшафта, докато биволите са се адаптирали да оцеляват в тази среда, където земята е наводнена почти пет месеца през годината. Системата включва набор от взаимно подкрепящи се практики като отглеждане на животни, риболов, отглеждане на водни растения, добив на недървесни горски продукти и туризъм. Те осигуряват основите за местна сигурност на храната и поминъка, опазване на биоразнообразието и солидарност между местните общности.

Биволите, които имат специално място в тайландската култура, се отглеждат или на свободна паша, или в кошари, където животните се приютяват през нощта. По време на сезона на мусоните биволите се държат в навеси, обикновено построени на 1,5 м над земята. Пастирите извеждат животните си до местата за паша през наводнените ниви и ги връщат обратно преди падането на нощта. Отглеждането на биволи в Thale Noi се характеризира със споделяне и общо управление. Пастирите също така разчитат на солидна база от експертни познания в риболовните техники, използващи традиционно оборудване, за да подобрят продоволствената си сигурност по време на сезона на мусоните, докато по време на сухия сезон се насочват към земеделието.