Над 690 хиляди пенсионери, още днес ще получат еднократно, допълнително плащане към пенсията си в размер на 75 лева, за това че доброволно са завършили ваксинационния си цикъл. Тази сума могат да получат еднократно, до края на месец юни и всички останали пенсионери, без значение на каква възраст са и каква пенсия получават, стига да завършат своя ваксинационен цикъл. Това каза на брифинг днес министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков.

В брифинга участва и управителят на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов, който отбеляза, че за получаването на тези 75 лева не е нужно лицата да подават каквито и да е документи.

С пенсиите за февруари ще бъдат изплатени и допълнителни суми на пенсионерите, които през януари са получили по-ниска сума от сбора на индивидуалната им пенсия и ковид добавката спрямо декември 2021 г. По този начин плащанията им за януари и декември ще се изравнят с тези от края на миналата година. Няма да има нито един ощетен пенсионер, а такива плащания ще има до края на месец юни, категоричен бе Гьоков.

По думите на министъра няма размер на индивидуална пенсия, който да е по-нисък от получавания в края на миналата година и увеличението на размера на пенсиите е средно с 12,9 на сто, което прави среден ръст от 61,25 лв.

"В пенсионноосигурителната история през последните 12 години - няма такова голямо увеличение, в рамките на една година", изтъкна министър Гьоков. Той обаче призна, че през януари общата сума на плащанията - пенсия плюс ковид добавка, макар за по-голямата част от пенсионерите да е била по-голяма или равна на полученото през декември, при значителна част от тях е била по-малка от полученото през декември. В повечето случаи разликите са били под 10 лева, посочи Георги Гьоков.

Министърът каза още, че това е преодоляно и още през февруари пенсионерите ще получат отново преизчислените си пенсии плюс ковид добавка от 60 лева, плюс доплащане, за да бъде достигнат размерът на общото плащане от декември.

Социалният министър обясни още, че към тази сума ще има и още едно допълнително плащане - компенсация на тази разлика за месец януари. Това означава, че през февруари, към размера на индивидуалната пенсия (с преизчислен размер, с коефициент на тежест на една осигурителна година 1,35) ще има още три доплащания:

  • ковид добавка с размер 60 лева;
  • доплащане за февруари за достигане до размера на декемврийската пенсия - с индивидуален размер за всяка пенсия;
  • доплащане за януари, за достигане до размера на декемврийската пенсия - с размер на февруарското доплащане.

От март до юни общият размер на плащанията за пенсионерите ще се формира, като към размера на индивидуалната пенсия се добавят две доплащания - ковид добавка с размер 60 лева и доплащане за съответния месец за достигане до размера на декемврийската пенсия - с индивидуален размер за всяка пенсия.

"В бъдеще, ще направим всичко възможно, което не води до прекомерни непреки разходи, за разделяне на пенсиите и изплащаните добавки към пенсионерите, включително и на добавки, като антикризисна мярка. Смятаме, че ако добавките бъдат ясно обособени като социални помощи, това ще подчертае техния характер на временна мярка за подпомагане на пенсионерите по време на извънредното положение", коментира Гьоков.

Той подчерта, че "не е нормално в една държава повече от половината от пенсионерите да получават минимална пенсия, без да се отчита техния осигурителен принос". Волята на това правителство и социалната политика е индивидуалните пенсии да се получават според осигурителния принос към системата, а всички, които са под линията на бедност с тази пенсия и нямат други доходи, да бъдат подпомагани до линията на бедност, при условията на социалното подпомагане", подчерта Гьоков.

През 2022 г. средната пенсия се очаква да стигне 574 лв., без да се включват ковид добавките от 60 лв., които ще се изплащат на всички пенсионери в периода януари-юни. Това ще се случи при условие, че не бъдат взети други решения за осъвременяване на пенсиите от 1 юли, извън заложените в проектобюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), каза наскоро министър Георги Гьоков. Той обаче подчерта, че "правителството има намерение да предложи други варианти за увеличаване на пенсиите, които да доведат до по-голям ръст от прогнозния 6,1% от средата на годината".

В проектобюджета за 2022 г. се предвиждат промени от април на осигурителните прагове - минималният нараства до 710 лева (от 650 лв., респективно 470 за земеделските производители), а максималният - до 3400 лева (от 3000 лева).