Европейската сметна палата съобщи, че започва проверка на изграждането на пътища в България, Чехия, Полша и Испания, финансирани от ЕС.

Цел на проверката е да се установи дали действията на Европейската комисия и отпуснатите средства осигуряват напредък към по-добра пътна свързаност. Палатата отбелязва, че изграждането на пътища и подобряването на тяхната достъпност насърчават икономическия растеж. В областта на пътните превози по данни от 2016 г. работят над 11 млн. души - над пет на сто от заетите в ЕС.

Уточнява се, че през 90-те години на миналия век ЕК постави цел за разработването на трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), която до 2030 г. да разполага със завършени девет основни коридора с дължина около 40 000 километра от Балтийско море до Атлантическия океан и от Скандинавието до Средиземноморието. До 2050 г. целта е да бъдат свързани всички региони в Европа.

От 2007 до 2020 г. ЕС осигурява за строежа на пътища около 82 млрд. евро, насочени основно към страните от Централна и Източна Европа. Палатата отчита, че засега в тази част на ЕС свързаността е незадоволителна и ще провери дали ЕК следи за навременния строеж и поддръжката на новите пътища. Очаква се данните от проверката да бъдат представени в началото на следващата година.