ЕС отпусна днес милиарди евро на три страни членки: Португалия, Люксембург и Белгия, съобщиха световните агенции. Това са първите плащания по програмата за стимулиране на икономическия растеж след пандемията от коронавирус.

Плащанията възлизат на 13% от общия размер, разпределен за всяка от трите държави - както е по регламент (виж по-долу). Така Европейската комисия отпусна 2,2 милиарда евро на Португалия, 770 милиона евро на Белгия и 12,1 милиона на Люксембург.

Изпълнителната власт на ЕС определи общо 16,6 милиарда евро безвъзмездни средства и заеми за Португалия, 5,9 милиарда безвъзмездни средства за Белгия и 93,4 милиона безвъзмездни средства за Люксембург, припомни Ройтерс.

Европейската комисия си постави целта да да събере до 80 милиарда евро до края на годината за финансиране на фонда за възстановяване, една от няколкото емисии, които се очакват през следващите години.

Министрите на икономиката и финансите на ЕС приеха на 13 юли първата група решения за изпълнение на Съвета на ЕС относно одобряването на националните планове за възстановяване и устойчивост. Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Люксембург, Португалия, Словакия и Испания получиха (на тази дата) зелена светлина за използването на фондовете на ЕС за възстановяване и устойчивост за стимулиране на икономиките им и възстановяване от последиците от COVID-19.

Решенията за одобряването на плановете позволява на държавите-членки да подписват споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и заеми, които ще осигурят до 13% предварително финансиране, съобщи Европейската комисия на 13 юли.

Средствата по механизма за възстановяване и устойчивост за подпомагане на публични инвестиции и реформи

Схема: ec.europa.eu

Финансовата помощ на ЕС по Инструмента за възстановяване и устойчивост в размер на 672,5 милиарда евро има за цел да стимулира икономическото възстановяване на Европа, като подкрепя реформите и инвестиционните проекти на държавите -членки. Одобрените в националните планове мерки са съсредоточени около шест области ("стълбове"): зеления и дигитален преход, интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и социално и териториално сближаване.

Плановете, които Европейската комисия вече одобри, трябва да бъдат насочени към ускоряване на прехода към климатична неутралност и дигитализация, както и да подпомогнат възстановяването. 

Преди година лидерите на 27-те членки на ЕС договориха общо поемане на дълг и създаване на рекорден фонд за стимулиране на растежа от 750 млрд. евро.

Италия, първата европейска страна, която бе обхваната и най-тежко пострада от Covid-19, ще получи най-много пари - 191,5 млрд. евро.