Депутатите в Европейския парламент постигнаха съгласие за включването на мерките по плана REPowerEU на ЕС в националните планове за икономическо възстановяване, за да се подкрепи независимостта от руските изкопаеми горива и да се ускори преходът към чиста икономика, съобщи днес пресслужбата на Европейския парламент.

REPowerEU е план на Европейската комисия, чрез който Европа си поставя за цел да прекрати зависимостта си руските изкопаеми горива много преди 2030 г. с оглед на руското нашествие в Украйна, посочва Еврокомисията на страницата си.

Според приетия днес документ държавите членки, които представят изменен план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) след влизането в сила на настоящото предложение, ще бъдат задължени да включат в него мерки за пестене на енергия, производство на чиста енергия и разнообразяване на енергийните доставки, както е предвидено в плана на ЕС.

ЕП измени първоначалното предложение на Европейската комисия, за да насочи по-добре мерките, заложени в плана REPowerEU, към намаляване на енергийната уязвимост в ЕС. Новите правила ще обхващат мерки, които започват след 1 февруари 2022 година.

Мерките, включени в RePowerEU, трябва да дават предимство на инвестициите за справяне с енергийната бедност за уязвимите домакинства и дружества.

Финансиране

ЕП иска допълнителните 20 млрд. евро безвъзмездни средства, предложени от ЕК, да бъдат осигурени с по-ранно свикване на търгове за национални квоти за емисии по Схемата на ЕС за търговия с емисии, вместо да се използват квоти от резерва за стабилност на пазара на ЕС. Евродепутатите искат също ЕК да определи допълнителни източници на средства, които да допълнят финансирането на действията по REPowerEU, включително като позволи гъвкавост при използването на неизразходваните средства (остатъците от бюджета на ЕС за 2014-2020 г.).

Тези допълнителни безвъзмездни средства ще бъдат разпределени между държавите в ЕС, като се вземат предвид степента на тяхната енергийна зависимост, нарастването на свързаните с енергията разходи за домакинствата и делът на изкопаемите горива в брутното вътрешно потребление на енергия.

Гласуването в пленарна зала представлява упълномощаване за водене на преговори с правителствата в ЕС.

По изчисления на ЕК до 2027 г. са нужни допълнителни инвестиции в размер на 210 милиарда евро за постепенно преустановяване на руския внос на изкопаеми горива.