Политическият риск е най-значимият пред икономиката на България. Перспективата България да се отдалечи от политическото ядро на Европейския съюз е възможна. Това ще отблъсне чуждестранните инвестиции в страната, а тя е пряко зависима от тях. Това каза Никола Янков от Експат Капитал, в студиото на телевизия "Блумбърг".

"България е отворена икономика и малка държава. Тя зависи силно от потоците чуждестранни капитали. В страната няма вътрешен финансов ресурс за инвестиране. Тези пари трябва да дойдат отвън, но това няма да се случи, ако България остане периферна балканска държава", смята той.

Янков посочи, че присъединяването на България към банковия съюз е поет вече ангажимент от страната и то трябва да се случи. Според него банковият съюз не е проблем и не представлява допълнително регулаторно бреме за българския финансов сектор. Той коментира, че членството на България в банковия съюз ще бъде полезно за банковия сектор, ще е признание за качествен надзор, който ще окаже положително влияние на всички банки и на вложителите в тях.

"Пред България няма поставени условия за присъединяване в банковия съюз. Още с членството на страната в ЕС в договорните отношения е заложено и присъединяването ѝ към еврозоната, което включва и банковия съюз. България в момента просто е поканена да изпълни договорните си задължения", смята експертът.

Според Янков след присъединяването на България към еврозоната ще последва фундаментална промяна.

"Членството на България в еврозоната ще доведе до подобрение на управлението на българския финансов сектор. Ако европейският надзор върху банковата система в страната не остане само фиктивен, то това означава, че ще започне пресяване на клиентите и компаниите, които нямат бизнес, стъпил на пазарна основа и с добри практики, ще изчезнат от пазара. Това е един добър процес, защото той ще намали системния риск", прогнозира той.