Европейската комисия взе решение за закриване на наказателната процедура срещу България, свързана с неизпълнението на задълженията по спазването на националните тавани на емисии на атмосферни замърсители от големи горивни инсталации, определени в Договора за присъединяване на България към ЕС, съобщи пресцентърът на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).