Европейската комисия съобщи, че одобрява изменение на картата на регионалните помощи в България до 2027 г., като решението засяга областите Велико Търново, Русе, Силистра и Перник.

Решението дава възможност за по-високи максимални суми за осигуряване на помощ за инвестиции в региони с намалено население. Максималните размери на помощта ще се увеличат от 50 на сто на 60 на сто от допустимите инвестиционни разходи в областите Велико Търново, Русе и Силистра.

В Перник максималните размери на помощите се увеличават от 20 на сто на 25 процента до края на 2024 г. и от 15 на сто на 20 процента от 2025 г. до края на 2027 година.

Променената карта ще е в сила от 1 януари догодина. ЕК припомня, че по-рано даде насоки на държавите в ЕС как да помогнат на най-необлагодетелстваните европейски региони да наваксат различията по отношение на икономическото благосъстояние, доходите и безработицата.

Неповерителната версия на решението ще бъде представена под № SA.108623 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

На 15 декември 2021 г. Комисията одобри картата на регионалните помощи за България за периода 2022—2027 г. На 30 май 2023 г. Комисията прие съобщение относно възможен средносрочен преглед на картите на регионалните помощи, като взе предвид актуализираните статистически данни. В този контекст е одобреното днес изменение на картата.