Европейската комисия е решила да удължи временните промени на правилата на ЕС за държавната помощ, с които бе осигурена допълнителна гъвкавост заради пандемията, съобщиха от институцията.

Облекченията ще бъдат продължени до 30 юни догодина, след като първоначално се предвиждаше да бъдат прилагани до края на тази година, допълва БТА. Комисията въвежда две нови временни мерки за насърчаване на частни инвестиции и в подкрепа на платежоспособността.

Когато е необходимо, държавите от ЕС ще могат да разширят схемите за подпомагане за дружествата, засегнати от кризата.

Държавите ще могат да насърчават инвестициите за ускоряване на природосъобразния и цифровия преход. Те ще могат да предоставят гаранции на частните посредници при инвестиции в малки и средни предприятия, включително нови и малки дружества със средна капитализация, за да имат фирмите по-лесен достъп до дялово финансиране, което трудно биха привлекли самостоятелно.

До 30 юни 2023 г. се удължава възможността държавите да преобразуват подлежаща на възстановяване помощ, предоставена по временно облекчените правила - като гаранции, заеми, подлежащи на възстановяване аванси - в други форми на помощ, например преки безвъзмездни средства. Временните правила за държавната бяха приети през март миналата година и досега бяха променяни пет пъти, се отбелязва в съобщение на комисията